Bærum kommune satser på tjenestedesign, kort fortalt betyr det å lage nye løsninger med brukerne ikke for brukerne. Her forteller vi mer om hvorfor og hvordan vi jobber med denne tilnæringen.

Hva er tjenestedesign?

Grunnprinsippet i tjenestedesign er å utvikle tjenester og løse problemer basert på hva brukerne virkelig har behov for. Offentlig sektor har i stor grad jobbet ovenfra og ned. Tjenestedesign endrer dette og brukeren blir plassert i sentrum av prosessen. Vi må fortsatt forholde oss til økonomi, politikk og lovverk, men med tjenestedesign som metode ser vi brukeren som ekspert på sine egne behov.

Hva er brukernes behov?

I Bærum kommune jobber vi med innovasjon ut i fra noe som heter BLT-modellen, dvs Behov – Løsning – Test. Vi starter med å undersøke hvilke behov brukeren har, dette gjør vi ved å snakke med brukerne og evt deres pårørende. For å forstå brukerne våre må vi bli kjent med hvem de er, hvordan de har det, hva som er viktig for dem og hvilke problemer de står ovenfor.

Hva vil være en god løsning?

Etter vi har avdekket behovet går vi i gang med å komme opp med ideer til løsninger. Både brukere og ansatte blir involvert i dette arbeidet. Gjennom en systematisk prosess finner vi sammen frem til hvilke ideer og løsninger som kan være nyttige.

Test av løsningen

Deretter tester vi ut løsningen i en liten skala. Grunnen til at vi tester før vi implementerer en løsning eller tjeneste i fullskala er for å undersøke om den faktisk er riktig og fungerer som den skal. Dersom det underveis i prosessen viser seg at vi har mistolket behovene eller kommet opp med feil løsning går vi ett steg tilbake og starter på nytt. Prøve og feile er viktige element i prosessen. Det er viktig å feile fort, og lære av feilene vi gjør slik at vi lager riktige løsninger og tjenester for brukerne våre.

Tjenestedesign i praksis

Her kan dere, i et tidligere blogginnlegg, lese om et et eksempel på tjenestedesign i praksis.

Ine Skarrud, Strategi- og utviklingsenheten, Bærum kommune