I januar 2017 møttes 24 engasjerte ledere i helsetjenestene i Bærum kommune og Vestre Viken Helseforetak på Klækken hotell, 12 fra kommunen og 12 fra helseforetaket.  Det var første samling i piloten «ledelse og samhandling», et nettverksbasert lederutviklingsprogram for å styrke samhandlingen mellom organisasjonene.

Utgangspunktet for programmet var et felles behov og ønske om et bedre samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene fra mange ulike institusjoner som Helse- og omsorgsdepartementet, Nasjonal ledelsesutvikling, Kommunenes sentralforbund og Vestre Viken HF. Bærum kommune ønsket og delta i en pilot og gikk inn i et samarbeid med Vestre Viken HF for å utvikle et lederutviklingsprogram.

Elefanten som symbol på å se helheten, ikke bare en og en del.

Brukerne skal oppleve gode overganger

Brukerne i våre ulike tjenester skal oppleve et sammenhengende behandlings- og oppfølgingstilbud med gode overganger mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Tjenestene strever imidlertid med å få til god samhandling og gode koordinerte tilbud til våre brukere på grunn av strukturelle, faglige og kulturelle forskjeller.

Variert innhold

Ellen og Odd deler erfaringer

Programmet tok utgangspunkt i områder hvor det er et særlige behov for samhandling. Samlingene besto av en kombinasjon  av eksterne foredragsholdere og gruppearbeid rundt utvalgte samhandlingscase hvor brukerfokuset var sentralt.  På den måten ønsket vi å skape felles forståelse og innsikt i brukernes opplevelser og hverandres fagområder og ledelsesutfordringer.

Oppfølgingsdag et halvt år etter

17. oktober var deltakerne invitert til en oppfølgingsdag, for å fortelle om programmet hadde ført til endring av praksis. Her er noen sitater fra deltakerne:

Samarbeid krever at man er i forkant og erkjenner at det kan by på problemer.

Har fått større nettverk, lettere å ta opp telefonen å ringe.

Vi har blitt flinkere til å fremsnakke hverandre.

Vi har sett at det i begge organisasjonen er flinke folk som vil en vel.

Vi sees om et år!

Gruppen ønsket å møtes igjen om et år for å «holde det de har lært varmt», som de sa. Innen den tid skal alle deltakerne ha vært på tjenestesafari hos en tjeneste de samarbeider med.

Vi sees!

På vegne av planleggingsgruppen, Hege Fossum, rådgiver, Strategi- og utviklingsenheten