En engasjert styrer i Sleiverud barnehage deltar denne høsten på lederutviklingsprogrammet i innovasjon- og forbedringsledelse. Ambisjonen er å endre en allerede godt drevet barnehage til den beste for barna som går der! For å klare dette målet må behovene til barna være i fokus, og hvem er da bedre å spørre enn barna selv? Styrer Monica Andersen forteller hvordan de har gått frem. 

Hva er barna opptatt av?

Ansatte har intervjuet 4- og 5-åringene i barnehagen, og fått mange gode svar.  I svarene kommer det tydelig frem at de fleste barna ønsker at de voksne er mer tilgjengelige i lek og aktivitet.

«Jeg vil at de skal leke med meg, og si fra hvis det er noe», barn Sleiverud barnehage

«Være med oss og passe på oss», barn Sleiverud barnehage

Barnehagen legger også opp til at barna skal få velge aktiviteter selv, og aktivitetsrommet i kjelleren er populært. Men, som et av barna sier:

«Ja, men noen ganger er det fullt. Noen ganger ikke», barn Sleiverud barnehage

Behovet for nye løsninger

Ettermiddagene i barnehagen er hektiske, og dermed en sårbar tid for barnas trivsel. Dette skyldes en lavere voksentetthet enn tidligere på dagen, samtidig med at mange praktiske gjøremål skal være unnagjort før stengetid. Utfordringen fremover blir derfor å finne nye løsninger som tilfredsstiller barnas ønsker og behov til tross for en hektisk ettermiddag.

Nye tanker gir nye løsninger

Barnehagen må organisere seg slik at ansatte kan delta mer i barnas lek på ettermiddagen, i tillegg til at barna får bestemme aktivitet selv.  Vi forsøker også å finne nye måter å hjelpe barna i gang med lek, samt bistå barna til å utvikle den leken de holder på med, slik at de blir værende lenger i den.  For å få til dette kreves det bred deltakelse fra alle ansatte og en vilje til å tenke nytt.

Vi gleder oss til å se hvor dette bærer!

Monica Andersen, styrer, Sleiverud barnehage