1. Januar fikk Bærum kommune en ny direktør for Organisasjon, styring og utvikling. Tanketanken har tatt en prat med Bente Rudrud Herdlevær om hennes første dager i kommunen.

Hvem er du?

Er 51 år ung leder med bred ledererfaring fra en rekke ulike virksomheter i offentlig sektor, som for 6 år siden kom ‘hjem’ til kommunal sektor. Offentlig sektor gir mening, og kommunene med sin tydelige rolle i utvikling av lokalsamfunn er for meg et av de viktigste samfunnsoppdragene vi kan tre inn i. Et levende lokaldemokrati hvor vi som medarbeidere og leder kan legge til rette for og bidra til gode politiske prosesser til det beste for innbyggerne er meningsfullt og givende. Det er i møtet mellom mennesker – eller folk, som jeg liker å si, vi skaper bevegelse og utvikling. På alle områder. Derfor er møtet mellom folk som leder for meg viktig. Har skaper vi bevegelse, engasjement, resultater og nytenkning. Som leder er nettopp det å bidra til utvikling sammen med andre vesentlig.

Hva kjennetegner deg?

Det som kjennetegner meg er nok ønsket om å bidra, nysgjerrighet, arbeidsglede og strategisk blikk. Helhet og strategisk retning er viktig, og dette er nok av mine sterkeste sider. Derfor er også arbeidet med innovasjon og digital transformasjon av organisasjon og tjenestene de områdene som kommer til å få mye av min oppmerksomhet.

Hva har overrasket deg mest etter du startet i Bærum?

Bærum kommunes organisasjon er fylt med kompetente og entusiastiske medarbeidere. Det visste jeg før jeg kom, og det har bare bekreftet seg etter at jeg startet. Likevel har den største overraskelsen vært engasjementet og bredden av kompetanse. Det jobbes mye, og mange legger ned ‘hele seg’ i arbeidet for hver dag gjøre kommunen enda bedre. Det imponerer og inspirerer.

Hva tar du med deg fra andre jobber?

Kunnskap og erfaring fra omstilling og endringsprosesser er nok det viktigste jeg har med meg. Mine over 20 år som leder har vært preget av dette, innenfor som nevnt tidligere ulike virksomheter i offentlig sektor. Det betyr også at jeg kan en del om hvilke mekanismer som alltid, eller svært ofte, er kritisk viktig for å lykkes med endringsarbeid. Dessuten har jeg erfart at ‘folk er folk’ uansett, og vi trenger alle bli sett for den vi er. Det er derfor blitt viktig for meg som leder. Til sist er nok verdien av innovasjonsarbeid og drivkraften av det å alltid være i bevegelse noe av det viktigste jeg har med meg.

 

Christian Holmås Haave, Rådgiver Strategi og utviklingsenheten