Å lytte til hva som er viktig for brukeren er helt nødvendig i utforming og utføring av tjenester. Dette tar Bærum kommune på alvor. Startskuddet for en helhetlig satsing på innbyggerdialog- og medvirkning startet 4. juni med markering av  «Hva er viktig for deg»-dagen. Her deles gode erfaringer fra dagen med deg! 

Samtlige medarbeidere i tjenesteområdet Pleie og omsorg har stilt spørsmålet «hva er viktig for deg» til minst én bruker, iført buttons med samme påskrift.

Aktivitet er viktig

Ergoterapeut Lief Helene Janborg er en av de mange medarbeiderne i Pleie og omsorg som deltok i markeringen av dagen. I dialog med bruker Anny J. Jacobsen kom det frem at det som er viktig for Anny er å være aktiv, komme seg ut og kunne være selvstendig.

"Hva er viktig for deg"-dagen 2015

Ergoterapeut Lief Helene sammen med Anny.

Engasjerte ledere lytter til brukeren

Ordfører Lisbeth Hammer Krog og seksjonsleder Bente Molvær Nesseth var på kaffeslabberas hos beboere på korttidsavdelingen på Vallerhjemmet for å høre hva de syns er viktig. Beboerne delte gladelig sine tanker, som varierer fra «det er viktig at den som hjelper meg om morgenen er blid, da er dagen reddet», til «å bli frisk igjen».

"Hva er viktig for deg"-dagen 2015

Ordfører Lisbeth i god dialog med beboerne på Vallerhjemmet.

Leder i sektorutvalget for Bistand og omsorg, Siw Wikan (H), ble med hjemmetjenesten på besøk for å spørre brukere av tjenesten «Hva er viktig for deg?». En av brukerne de besøkte var Maria Johansen.

"Hva er viktig for deg"-dagen 2015

Marie, avdelingssykepleier Ellen Holt Strand på Bekkestua og Siw.

Marie fortalte at hun synes det er greit å gjøre ting selv, og at det derfor er viktig for henne å få mulighet til å gjøre de tingene hun selv kan gjøre. Siw og Marie snakket om både familie, tidligere arbeid og små utfordringer i hverdagen.

Men det er lov å være blid, vet du… Sånn som hun Else på TV’N. Det hjelper å være blid – Marie Johansen.

Hva nå?

Dette er bare noen historier fra «hva er viktig for deg»-dagen. Alle de gode innspillene fra dagen tas med inn i utforming og utføring av tjenestene. Bærum kommune jobber videre med innbyggerdialog- og medvirkning, med mål om å

…bevege oss fra å være utrygge på å spørre brukeren, til å være utrygge på å ikke ha spurt brukeren. – Christian Skattum, Direktør for strategi og utvikling

Kirsten Viga Skretting, rådgiver, strategi- og utviklingsenheten