I bærumsskolen har vi 300-700 elever som beskrives som evnerike. Det vil si at de har høyere intellektuelle evner, er mer kreative og mer utholdende enn sine jevnaldrende. I mange år har vi tenkt at disse elevene klarer seg selv. Imidlertid har vi ny forskning som viser det motsatte. Evnerike elever trenger tilpassede utfordringer, støtte og oppmuntring på lik linje med andre elever.

Hva ønsker elevene selv?

For å bedre situasjonen for denne gruppen elever har Bærum kommune bevilget midlet til «Prosjekt evnerike elever».

For å vite hvordan midlene kan brukes best, inviterte skolesjefen 34 evnerike elever til et idémøte.  Hvilke råd hadde de til skolesjefen?

  • Gi oss mer varierte oppgaver!
  • Gi oss flere oppgaver som vi kan tenke mer på!
  • Gi oss mer frihet til å finne ut av ting selv!
  • La oss være kreative!
  • Gi oss mer utfordringer i stedet for masse oppgaver!

Elevene ønsker seg tilpasninger i klasserommet. De ønsker seg en fleksibel lærer, som gir rom for mer avanserte oppgaver, kreativitet og fordypning.

«Det er teit at det vanskeligste er så lett!».  Elev, 7. klasse

Behov for mer kunnskap

Til hjelp i arbeidet har Bærum kommune utarbeidet en nettressurs for skoleledere og lærere, som beskriver hva som kjennetegner evnerike elever, hvordan de kan identifisere dem, og hvilke opplæringsbehov de har.  Det er opprettet et kompetanseteam i PP-tjenesten, i tillegg til at alle skoler har én fagekspert på området.

Denne høsten fortsetter arbeidet med å gjøre fagekspertene på skolene enda bedre. Gjennom erfaringsdeling og refleksjon skal de få verktøy for å tilpasse opplæringen bedre til denne elevgruppen, og for å spre denne kunnskapen internt på skolen. Hver skole skal utarbeide sin handlingsplan for hvordan evnerike elever skal ivaretas på skolen. Fra 2017 skal utvalgte skoler gjøre forsøk med egne grupper for disse elevene. For én ting er sikkert: Vi har alt å tjene på at disse elevene blir så gode de kan bli!

Kari Kolbjørnsen Bjerke, spesialrådgiver skolesjefens stab