I Bærum kommune har vi stort fokus på digitalisering og vi er i flere sammenhenger blitt trukket frem som prakteksemplet på hvordan kommunenorge bør digitaliseres. Men hva er egentlig digitalisering? Hvorfor skal vi bli digitalisert? Og hvordan skal vi bli det?

Digitalisering handler ikke bare om å ta i bruk ny teknologi, men like mye om hvordan teknologien endrer måten vi jobber på og hvordan organisasjonen må endre seg for å utnytte teknologien. Digitalisering er endringen fra at IT er et støtteverktøy i organisasjonen til at det er en del av organisasjonens DNA. Det betyr at kommunens styringsmodell og prosesser må være laget for å utnytte både dagens og morgendagens teknologi.

Et godt eksempel på digitalisering i offentlig sektor er Digital postkasse  hvor innbyggere kan få post fra offentlige virksomheter digitalt og sikkert i sin private digitale postkasse. Denne løsningen reduserer det offentliges kostnader i forbindelse med administrasjon og postgang, leverer brev raskere, og gir innbyggeren et sikkert arkiv for all sin kontakt med det offentlige.

Hvorfor digitalisere?

Bærum kommune er i gang med digitaliseringen og har laget en egen strategi og handlingsplan for å utnytte mulighetene og møte utfordringene dette gir oss.

Som innbygger vil du:

  • få raskere svar og innsyn i egen saksgang
  • ikke bli spurt på nytt om informasjon kommunen allerede har
  • få tjenester som henger sammen på tvers av kommunens interne organisasjon
  • få tilgang på informasjon og tjenester som danner grunnlag for selvhjelp, mestring og hjelp til å gjøre gode valg

Som ansatt vil du:

  • få en enklere hverdag
  • få bedre verktøy for samarbeid med kollegaer
  • få frigjort tid til mer kompetansekrevende arbeidsoppgaver

 Hvordan digitaliserer vi i Bærum kommune?

For å kunne hente ut de positive effektene av digitalisering skal Bærum kommune frem til 2021 blant annet lage en «Minside» både for ansatte og innbyggere. Noen av funksjonene i «Minside» vil være følge egen saksgang, sende inn søknader og hente informasjon.

Et annet prioritert innsatsområde er å sørge for at IT-systemene i kommunen snakker sammen og utveksler informasjon seg imellom. Dette fører til mindre merarbeid for ansatte og raskere saksbehandling for innbyggere.

For at Bærum kommune skal bli digitalisert må alle innbyggere, besøkende og ansatte ha tilgang på de digitale tjenestene. Dette skal løses ved at kommunen ruller ut trådløse nett i sentrale områder i Bærum samt ved kommunens tjenestesteder.

 

For mer utdypende informasjon om Bærum kommunes arbeid med digitalisering anbefaler vi å lese digitaliseringsstrategien og handlingsplanen.

Ine Skarrud, rådgiver, Strategi- og utviklingsenheten