Skolene har møtt den nye hverdagen vår med pågangsmot og engasjement. Fra alle kanter kommer det skryt til lærerne fordi de har klart å tilrettelegge digital skole til elevene fra en dag til en annen. Vi har tatt en prat med en lærer på ungdomsskolen og en rektor på barneskolen for å høre hvilke erfaringer de har gjort seg til så langt.

Skolene var raskt i gang med undervisning på nett. Her hadde Bærum en stor fordel fordi vi allerede hadde mye kompetanse på området, så det var bare å sette i gang. Helt i begynnelsen var det litt kaos, alle var stressa, men etter hvert har det roet seg.

Ungdomsskolelæreren sier hun ønsker å kjøre et opplegg som er mest mulig likt undervisningen som hun pleier å ha. Det gir best forutsigbarhet og elevene ønsker det. Situasjonen gjør at samarbeidet mellom lærerne blir utfordrende.

Felles for begge skoletrinnene er at de ser at elevene er mer konsentrerte. Dette gjelder både de som er veldig flinke og de som synes det er vanskelig å konsentrere seg i den vanlige skolehverdagen.

Elevene trenger ikke være så kule, lærer på ungdomsskolen.

Lærerne ser elevene på en annen måte, ting blir mer synlig når man ser en og en elev istedenfor 30 stykker i et klasserom. Samtidig ser lærerne elevene mindre, fordi det kun er på nett de har kontakt.

Både lærer og rektor er bekymret for de sårbare barn og unge, de prøver å følge dem opp så godt det lar seg gjøre ved å ringe, chatte og sende SMSer.

Rektor er veldig fornøyd med at de er pilotskole for Office 365. Det gjør at de kan bruke Teams og synes det er et nyttig verktøy. Det letter organiseringen og kontakten mellom lærerne.

Etter litt prøving og feiling har barneskolen kommet til at klassene må ha felles rammer gjennom dagen. Det vil si at de har felles oppstart, felles storefri og felles frist for innleveringer. Barna jobber med tverrfaglige prosjekter slik at lærere kan steppe inn for hverandre hvis noen blir syke. De har også et tett samarbeid med FAU og hyppige avklaringer med foreldrene.

Dette er en gyllen anledning for tverrfaglig samarbeid, rektor barneskole

Både lærer og rektor savner å være sammen med elevene og de andre lærerne. Det er noe vi alle kan kjenne oss igjen i. Etter hvert som hverdagen normaliseres blir det interessant å se hvordan erfaringene som er gjort i denne perioden brukes som læring for videre utvikling av skolen og arbeidet med barn og unge for øvrig.

Alt godt og god påske til alle venner og lesere av Tanketanken.

Hege Fossum, Strategi- og utviklingsenheten