Kirkegårdsveien bofellesskap (KIBO) er et bofellesskap innenfor psykisk helse og rus for mennesker med rusutfordringer, psykiske lidelser og utviklingsforstyrrelser. Her forteller fagutvikler Richard Bjørnådal om hvordan ansatte og beboere sammen har utviklet en mer meningsfylt hverdag som gir beboerne bedre helse og trivsel.

Meningsfull hverdag

Beboerne våre etterspurte meningsfulle aktiviteter i og utenfor bofellesskapet i tillegg til å klare å bo i egen bolig. I 2013 startet vi derfor opp en prosjektgruppe med ansatte og beboere for å finne ut hva vi kunne gjøre med situasjonen. Vi prøvde ut ulike aktiviteter som friluftsliv, fisketurer og vannsport. Etter at mange av beboerne viste stor interesse for ballaktiviteter, og da spesielt fotball, satset vi ytterligere på det. Vi fikk midler til å leie halltid og kjøpe inn fotballdrakter. Etter hvert begynte vi å spille kamper mot ulike gatelag i Østlandsområdet. Sommeren 2016 dro vi seks beboere og åtte ansatte til Stavanger og deltok i en nasjonal turnering for ansatte og beboere innen psykisk helse.

Brukernes kunnskap og erfaringer

Hele prosessen fra 2013 frem til i dag har vært styrt av beboernes egne ønsker om en meningsfull hverdag. Et viktig prinsipp for oss er at det er beboerne selv som setter premissene for hva som er god hjelp for dem. Det er viktig at det er brukernes egne erfaringer og kunnskap som ligger til grunn for hjelpen som gis. Beboerne opplever at mestring av fotballspillet er meningsfullt for dem. Brukerdeltakelse og muligheten for selvbestemmelse viser seg å gi bedring for mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser. I tillegg til medbestemmelsen sier beboerne at fysisk aktivitet i seg selv gir opplevelse av bedre psykisk helse, mindre russug. Andre gode resultater er for eksempel at noen har mindre behov for medisiner, andre sover bedre om natten og enkelte har også blitt mer sosiale.

Mange bidrar

De ansattes engasjement har vært avgjørende. De har trådd ut av sine vante roller og brukt sine egne interesser innen fotball for å delta i ulike roller som lagmedlem, trener, lagleder osv. I prosessen har vi også hele tiden hatt et tett samarbeid med andre kommunale aktører, frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner.

I mai 2017 planlegger vi å arrangere en egen turnering for mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser. Vi håper mange lag melder seg på og at mange kommer og heier!

Richard Bjørnådal, fagutvikler, Kirkegårdsveien bofellesskap