Ungdomsskoleelever ved Østerås skole jobber med valgfaget «innsats for andre». Lærer og entusiast Merete Lien Utaker har fulgt ungdommene i deres arbeid og forteller deg hvordan gode elevgjerninger har reddet en liten bit av verden. 

Selvvalgte integreringsprosjekt skaper tillit og respekt

«Innsats for andre» er et ny-oppstartet valgfag ved Østerås skole som i vår har bygget broer av vennskap mellom 22 elever på 10 trinn og 30 ungdommer fra mange ulike land i mottaksklassen ved Hauger ungdomsskole.

Inspirert av Søren Kierkegaards tanker om «all sann hjelpekunst» og Bjørnstjerne Bjørnsons kjente sitat «de gode gjerninger redder verden!», har Østerås elevene gjennom sitt selvvalgte integreringsprosjekt hatt som mål å bli kjent med ungdommer med kortere fartstid i Norge enn dem selv.

Gjennom sport, lek, måltider, en utflukt til Bogstad gård, dans og kreativt verksted har elevgruppene knyttet bånd og fått respekt for – og tillit til hverandre, uavhengig av kulturell og språklig bakgrunn.

Dans og latter i valgfaget innsats for andre.

gjennom sportgjennom kunst

 

Fleksibilitet som suksessfaktor

Pilotprosjektet ved Østerås skole har skrittvis blitt til, men veien har blitt mer og mer synlig ettersom vi har vandret på den. Elevene har ikke bare vært positive, entusiastiske og gledet seg til hver valgfagsdag, de har også vist stor tålmodighet og fleksibilitet. Noen ganger ble endrede planer suksessfaktoren for at nye venner følte seg verdsatt og velkomne!

Hauger elevene har lært mer om norsk kultur, hverdagsliv, tenårings koder, norsk historie etter omvisning på Bogstad Gård og selvsagt mye NORSK!

Elevene dokumenterer underveis

Prosessen er dokumentert gjennom bloggen step4step.blogg.no, laget av Julia (15), fra valgfaget medier og kommunikasjon.

gutter jenter is

Mange bilder og filmsnutter har foreviget rørende øyeblikk og i tillegg har Østerås elevene skrevet logger etter hvert møte – spekket med undring, beskrivelser av utfordringer underveis, egenkritikk og sterke ønsker om å skape en mer inkluderende og varmere verden!

Spredning av flerkulturell kompetanse

Som lærer har det vært fantastisk håpefullt og engasjerende å bivåne prosessen på nært hold. Disse elevene er store forbilder hva integrering angår! Det har vært så uforglemmelig gøy og vi har alle sammen lært så «sykt» mye (for å låne språkbruken fra en elevblogg).

Nå venter elevene spent på invitasjon fra skoleledelsen i Bærum kommune for å presentere prosjektet og sine mange ideer til hvordan deres flerkulturelle kompetanse kan spres videre til andre skoler som ønsker å starte opp valgfaget «Innsats for andre».

Merete Lien Utaker, lærer, Østerås skole