KS arrangerte 5. mars Kommunesektorens internasjonale dag. Årets tema for konferansen var Globale utfordringer – lokale løsninger. Bærum kommune deltok på konferansen for å få inspirasjon til hvordan FNs bærekraftsmål kan brukes som verktøy i kommunal samfunnsutvikling.

I 2015 vedtok FN 17 mål med 169 delmål for bærekraftig utvikling fram mot 2030. Norge har forpliktet seg til å lage nasjonale handlingsplaner for gjennomføring av bærekraftsmålene. Det er frivillig for kommuner og regioner å lage slike planer, men flere og flere kommuner, deriblant Bærum, ser på hvordan bærekraftsmålene kan brukes som verktøy i egen samfunnsutvikling og ‑planlegging.

Blant innleggene på konferansen var Gladsaxe kommune i Danmark. Kommunen startet å jobbe med bærekraftig utvikling allerede i 2000, og startet arbeidet med å implementere FNs bærekraftsmål i egne styringsdokumenter i 2017. Resultatet har blitt Gladsaxestrategien. Her har de utformet seks hovedmål som de har knyttet til utvalgte bærekraftsmål. Line Vind, Chefkonsulent Strategi i Gladsaxe kommune delte følgende anbefalinger basert på egne erfaringer: sikre en bred politisk og organisatorisk forankring, integrer bærekraftsmålene i kjernedriften – ikke som tillegg til alt annet, og gjør målene konkrete før dere går i gang med arbeidet.

«Som kommune må vi bevege oss fra regelstyrt forvaltning til samskaping» Helge Veum,  prosjektansvarlig for IKT og digitalisering, Nye Ålesund kommune

En annen kommune som jobber med bærekraftsmålene er Ålesund kommune. Fem kommuner skal bli nye Ålesund kommune fra 1. januar 2020. I den forbindelse har de inngått intensjonsavtale hvor bærekraft og nyskaping skal ligge til grunn, og hvor FNs bærekraftsmål skal inn i ny kommuneplan. Videre har de fokus på at de må bevege seg fra regelstyrt forvaltning til samskaping i utvikling av den nye kommunen. Som et ledd i dette har de som første by i Norge meldt seg inn i FN-nettverket United smart cities. Det er også etablert et samarbeid mellom FN-nettverket og Offshore Simulator Center ved Campus i Ålesund (OCS). Sammen skal de utvikle et simuleringsverktøy for bærekraftig by- og regionutvikling, som skal visualisere trafikkavvikling, vannforsyning og strømforbruk på helt nye måter og på denne måten forbedre samfunnsplanleggingen i kommunen. Du kan lese mer om prosjektet her.

Vi ble imponert over hvordan disse og andre kommuner har implementert FNs bærekraftsmål i lokal samfunnsutvikling, og ser at det er mye vi kan «stjæle med stil» når vi nå skal i gang med samme arbeid.

Ingrid Elfstedt Glendrange, strategi- og utviklingsenheten