I Bærum bor det 140 nasjonaliteter. Hvordan kan næringslivet dra nytte av dette og bidra til å få innvandrere og flyktninger ut i arbeidslivet samtidig som de får dekket sine egne behov for kolleger og kompetanse? Næringssjef Tore Gulli forteller mer om et samarbeid som har kommet i stand for å løse denne utfordringen.

Et samarbeid som lønner seg

Røde Kors inviterte til felles innsats. Sammen med Bærum Næringsråd, NAV, Bærum kommune, entreprenøren «Gammel nok» og bedriftene Aleris Omsorg og Helse og REMA 1000 etablerte de en arbeidsgruppe som dannet grunnlaget for Globale Bærum tidligere i år.

Globale Bærum drives av og med næringslivet.  For å få til en god kobling mellom bedrifter og innvandrere og flykninger er det viktig med støttespillere og samarbeidsparter. Globale Bærum arbeider med å ansette prosjektleder og har allerede en bredt sammensatt styringsgruppe.

1000 i jobb

Ideen er å koble innvandrere til behov bedriftene har og å få dem ansatt i ordinære jobber. Målet er å få 1000 innvandrere ut i jobb i løpet av tre år. I løpet av den første måneden har allerede 27 kandidater kommet i jobb og det er en veldig god start. Kandidatene har vært i alle aldre av mange nasjonaliteter og med varierende utdannelsesnivå.

Hjelp i «systemjungelen»

Kommunen ved NAV er blant de som bidrar med kandidater og er viktig i koblingen mellom bedrift og kandidat.   For nyankomne flykninger og innvandrere med språkproblemer kan det være uoversiktlig å finne frem i ulike støtteordninger og hjelpemuligheter. Det er enda vanskeligere å finne aktuelle bedrifter med jobbmuligheter. Globale Bærum skal bygge bro mellom innvandrerne og jobbene.

Stor interesse fra næringslivet

Aleris og REMA 1000 er to virksomheter som har lang erfaring med å ansette innvandrere og som har sett gode resultater av dette. Innspill fra disse bedriftene var viktig da Globale Bærum ble stiftet. Interessen fra næringslivet forøvrig for å delta er stor.  Betingelsen for å delta i Globale Bærum er at man må ansette minst en innvandrer i ordinær jobb i egen bedrift. Først da får man bedriftens navn på Globale Bærums «wall of fame».

Ønsker du mer informasjon og å følge med på utviklingen kan du gå inn her.

Tore Gulli, Næringssjef, Bærum kommune