Når Bærum kommune flytter ut av Kommunegården til midlertidige lokaler i 2019, vil nærmere 8 000 møbler bli til overs. For Bærum, som en klimaklok kommune, er det viktig at flest mulig av disse møblene gjenbrukes. Derfor har vi invitert studenter til å lage noe nytt av møblene våre.

Skissene ble utarbeidet å et idéstadium, der det handlet om å tenke bredt og kreativt. Deretter skulle konseptene snevres inn til noe mer konkret.

Kommunen har derfor søkt om – og fått innvilget – Klima- og miljødirektoratets klimasatsmidler for å gjennomføre et forprosjekt med redesign av møbler.

Redesign handler om å lage noe nytt av de møblene vi har, noe som kan brukes til noe nyttig, og som kanskje til og med kan produseres slik at vi får brukt flest mulig av de overflødige møblene.

Bærum kommune har inngått et samarbeid med OsloMet, der 37 andreårsstudenter fra linjen Produktdesign skal redesigne møblene.

  Studentene er allerede godt i gang. I første omgang har de tegnet skisser for å illustrere det de ønsker å lage, deretter har de laget modeller som de har presentert for sine medstudenter og forelesere. Neste uke skal de hente ut møblene de skal lage prototyper av – kanskje et møbel i dine lokaler er valgt ut til å bli noe nytt og spennende?

Prosjektet avsluttes med en utstilling av studentenes prototyper i uke 44/45. Prosjektet har et budsjett på 500 000 kr og er finansiert delvis av Bærum kommune og delvis gjennom Miljødirektoratets klimasats-midler.

 

Denne gruppen viser frem en støydempingspute, som er laget av setet i en stol. Disse putene kan henges opp på veggen – flere puter henges opp i ulike mønstre og kombinasjoner, og skaper et estetisk uttrykk, får en funksjon ved at de fungerer som støydempere og vi har mange slike stoler i Kommunegården som vil bli til overs.

Anne-Marte Abildgaard Lind, Kommunikasjonsrådgiver