Å utvikle og vedlikeholde kart er en tidkrevende og møysommelig prosess. Tenk hvis alle kartene Bærum kommune har ansvar for kunne oppdateres automatisk. Dette er et mål det jobbes mot i et forskningsprosjekt som Geodata leder.

Bedre og billigere

Det er både dyrt og tidkrevende å vedlikeholde kart. Gjennom dette samarbeidet ønsker vi derfor at oppdateringen av kartene våre skal gjøres enklere, bedre og billigere. Ved å få til automatisering, kan kart bli oftere og raskere oppdatert, forhåpentligvis vil kvaliteten også bli bedre. De innsamlede data åpner for enda flere bruksområder enn bare kartoppdatering. Det kan være mulig å identifisere søppel i naturen, å overvåke tilstanden til asfalt, helsen til trær og planter, og å beregne drenering av vann, bare for å nevne noen eksempler. Her er det bare fantasien som setter grenser.

Fjerner menneskelige feilkilder

I stedet for å bruke vanlig flyfotografering, vil det bli brukt laserdata og hyperspektrale bilder for å oppdatere vårt kommunekart. Det benyttes maskinlæring for å få det til, hvor maskinen blir lært opp til å gjenkjenne enkelte objekttyper som f.eks taket på bygninger, vei, vann, osv.

Siden alt som finnes i Bærum har en egen spektral signatur, kan vi kartlegge kommunen nøyaktig med hyperspektralt kamera. Vi snakker ikke om å ta bilder i tradisjonell forstand, men om å skanne kommunen fra lufta, NMBU-forsker Ingunn Burud til forskning.no

Et bredt samarbeid

I denne prosessen trengs det flere spesialkompetanser og aktører. Bærum Kommune startet et prosjekt med Terratec AS, Norsk Regnesentral, NMBU og Geovekst, representert gjennom Kartverket og NIBIO for litt over ett år siden. Regionalforskningsfond Viken (RFF) så også stort potensiale i dette prosjektet. Finansieringen til prosjektet ble dermed et spleiselag mellom RFF, Bærum Kommune, Terratec og Geovekst. Prosjektet kunne da starte våren 2019. Forskningen blir utført av en PhD fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NIMBU) og en forsker fra Norsk Regnesentral.

For Geodata er det spesielt spennende å kunne være med i et slikt prosjekt, det gir oss mulighet til å definere ønskede mål og resultater. På denne måten kan vi sørge for at forskningen har kommunens behov i fokus.

Mireille Gonin, prosjektleder og Åsmund Yiu Hegnar, overingeniør, Geodata