Biblioteket er et lavterskeltilbud for deg som innbygger i Bærum Kommune. I tråd med samfunnsutviklingen, må også bibliotekene modernisere seg. Biblioteksjef Trine Overskott Schøning forteller deg mer om de seneste satsinger på bibliotekområdet. 

Viktig møteplass

Biblioteket har tradisjonelt vært en viktig møteplass for innbyggerne i Bærum. For å følge samfunnsutviklingen ønsker biblioteket i enda større grad enn før å tilrettelegge for gode møteplasser for debatt og kulturelt mangfold. For å oppnå dette bygges hovedbiblioteket om – og får både små og store scener og møterom. Også i de andre bibliotekene legges det til rette for mer aktivitet og deltakelse enn tidligere.

Lettvint bruk av bibliotektjenester 

Automater for utlån og innlevering åpner opp for selvbetjening på biblioteket. Biblioteket har tatt i bruk ny teknologi som legger til rette for større grad av selvbetjening. Denne teknologien gjør det også mulig å satse på «meråpne» bibliotek i løpet av de nærmeste årene. I løpet av de nærmeste årene vil du kunne bruke biblioteklokalene utenom ordinær åpningstid. Har du et lånekort kan du da låse deg inn, bruke lokalene og låne på automatene. Det skal være lettvint for deg å bruke bibliotektjenestene!

Du kan også søke i bibliotekets samlinger, bestille og fornye lån av bøker på egenhånd. Du får anbefaling av bøker, informasjon om tilbud og tjenester, samt bilder fra Bærum før og nå på bibliotekets nettsider, blogg og i sosiale medier.

Økt utvalg av E-bøker

Utviklingen av E-bøker som et supplement til papirbøker er i full gang, og utvalget av E-bøker øker i takt med denne utviklingen. Appen eBokBib brukes til å laste ned bøker for barn og voksne til telefonen eller nettbrettet ditt. Lydbøker blir tilgjengelige på samme måte, samt at aviser, film og musikk i digital form vil supplere de gamle formatene.

Jeg håper alle endringene og det utvidede tilbudet vil føre til at enda flere bruker de flotte bibliotekene i Bærum kommune. Velkommen skal du være til fremtidens bibliotek!

Trine Overskott Schøning, biblioteksjef