Bjørnegård psykososiale senter har lenge vært et lavterskeltilbud som tilbyr forebyggende og rehabiliterende psykiske helsetjenester. I 2016 ble det besluttet at Bjørnegård skulle endre profil – fra et psykososialt senter til et aktivt aktivitetshus. Men hva betyr egentlig et aktivt aktivitetshus? For å få svar inviterte medarbeiderne ved Bjørnegård til idéutvikling 11. januar! 

Hva er et aktivitetshus?

Et aktivt aktivitetshus er et hus som rommer både arbeidstrening, forberedelser til arbeidslivet sammen med NAV, forskjellige aktiviteter, foredrag, undervisning og kafedrift.  

«Vi skal sammen med brukerne våre finne de aktivitetene som interesserer flest, og utvikle tilbudene etter hvert». – Avdelingsleder Susanne Skovsager Styren

Eksempler på utfordringer Bjørnegård ønsket svar på:

Medarbeider Anne og tjenesteleder Lene lytter til brukernes ideer.

  • Antall henvendelser øker, hvordan tilby tilbud til flere på Bjørnegård?
  • Hvordan bryte barrierer og bli kvitt tabuer og fordommer?
  • Hvordan få frem ressursene i folk og gi dem utviklingsmuligheter?
  • Kan vi få til økt samarbeid med nye samarbeidspartnere?
  • Når skal aktivitetene foregå?

Dialog og medvirkning for bedre løsninger

Ett av Bærum kommunes fire hovedmål er å legge dialog og medvirkning til grunn for bedre løsninger. Samtidig ønsker Bjørnegård å tilrettelegge for blant annet relasjonsbygging og sosialt samvær. Da blir det naturlig å invitere brukere og samarbeidspartnere med på idéutvikling.

Idéutviklingen ble organisert som en kafedialog. Medarbeiderne ved Bjørnegård var kaféverter ved hvert sitt bord med hver sitt tema. Der kunne inviterte brukere og samarbeidspartnere komme med innspill og ideer. Kafévertene noterte flittig alle innspill.

Fra idéutvikling til implementering

Kafévert Trine samler gode ideer fra brukere og samarbeidspartnere. Kafedialogen genererte flust med ideer. Nå gjelder det å gå fra idé til implementering. For å få til dette har ledelsen ved Bjørnegård besluttet å sette ned en mindre gruppe på neste allmøte som skal jobbe videre med et utvalg av ideene fra kafedialogen.

Et par eksempler på et par av ideéne som kom frem:

  • Utdanne personlige trener på Bjørnegård som kunne dra ut til BBS å ha treningstimer sammen med beboerne. Dette vil gi mer aktive brukere på BBS og brukerne på Bjørnegård vil oppleve mestring.
  • «SMS-invitasjon» med informasjon om aktiviteter til brukere for å sikre at de tør å komme på Bjørnegård.

Det blir spennende å følge Bjørnegård utover våren på veien til å bli verdens beste aktivitetshus!