Eikelia barnehage fullførte LUP med konseptet «Eikelia-messen»  i januar 2018. Allerede før vi skriver juli har barnehagen på Hosle fått interne innovasjonsmidler og gjennomført messen. Lørdag 2. juni gikk messen av stabelen, med ca. 35 familier i det fine været.

Hva var behovet for en slik messe, barnehagestyrer Nina Millestad?

Gjennom en lang innsiktsfase i LUP (Ledelsesutviklingsprogram for innovasjon og ledelse) kom vi fram til problemstillingen «hvordan kan foreldre og barnehage hjelpe barn å bli mer robuste?». I en workshop med foreldrene fikk vi innsikt i at foreldrene ønsket mer informasjon og kunnskap. Men med erfaringer med foreldremøter med lite folk på tidligere, hadde vi et behov for en ny måte å nå foreldrene på.

Resultatet ble en messe der foreldre og barn fikk mulighet til å besøke ulike stands, høre foredrag og bli bedre kjent med de ansatte som jobber i barnehagen. På messedagen var det hele åtte forskjellige stands. Blant annet: «Stort med bok», da barnehagen har fokus på bøker, stand for nye foreldre, FAU stand med quiz og foreldrerepresentanter, og ikke minst «robuste barn».

Med en god samarbeidspartner i vaktmester Bård Skands kunne messearrangøren ha foredraget på Eikeli vgs. Utvalgsleder Anne Lene Hojem i hovedutvalg for barn og unge, og seksjonsleder Terje Viggen i Bærum kommune informerte først om kommunen og kommunens satsingsområder. Videre holdt Nina Nakling et engasjerende foredrag om robuste barn med tittelen: «Det er lettere enn du tror å være en god far eller mor». Mens foredraget pågikk, ble barna passet på av kjente voksne og underholdt av klovnen Juba.

Barnehage har fått mange gode tilbakemeldinger på Eikelia-messen.  De nye foreldrene fikk god tid til å se og oppleve barnehagen, og snakke med de ansatte.  Dette var en ny måte å nå foreldrene på, god tid til nettverksbygging og få et godt innblikk i barnehagens arbeid.  Millestad trekker også frem at forberedelsene til messen hadde en god effekt på de ansatte i barnehagen. De måtte jobbe mye på tvers av avdelinger, noe som resulterte i godt personalsamarbeid.

Så hva er neste steg? Barnehagen er i en evalueringsprosess rundt messen, men Nina Millestad forteller at hun ser ansatte som er svært stolte av barnehagen sin, og som har lagt ned en enorm innsats for å gjøre denne messen vellykket. Vi gleder oss til å følge med på hva som skjer videre i Eikelia barnehage fremover!

Christian Holmås Haave, Strategi- og utviklingenheten i samtale med styrer for Eikelia barnehage, Nina Millestad