Lurer du på hvordan du kan endre tjenesten din gjennom små grep, på en ressurseffektiv måte? Tjenesteleder Anne-Margrethe Bull forteller deg hvordan Berger bo- og behandlingssenter har lagt om stilen fra et lukket til åpent bo- og behandlingssenter. 

Å legge om stilen rokker ved holdninger, noe Berger bo- og behandlingssenter har erfart. Hvordan skal et sykehjem være i 2015? Hva skjer når pårørende og brukere går fra passive mottakere til aktive medspillere? Brukeren skal være sjef i eget liv, den ansatte skal tilrettelegge. Samtidig kan ikke tjenesten skrive fra seg det lovpålagte og faglige ansvaret. Berger bo- og behandlingssenter trener kontinuerlig på balansegangen.

Lytt til brukeren

Gjennom dialog med både brukere og pårørende har Berger skaffet innsikt i behovene.

Det er viktig å legge til rette for møtearenaer for brukere og pårørende, og på den måten skape et aktivt og levende miljø – Anne-Margrethe Bull.

Dette behøver ikke være komplisert – høsten 2014 ble pårørende ved Berger invitert på høstsuppe sammen med brukere og medarbeidere. En fin arena for å få innsikt i tidligere uuttalte behov. På det mer individuelle plan gjennomføres det familiesamtaler, med fokus på forutsetninger for at den enkelte har en verdig og meningsfull alderdom.

Involver medarbeiderne dine

Involvering av medarbeidere er nødvendig for å få til endringer. Det er disse som kjenner brukerne og pårørende best, som tjenesteytere i ytterste ledd. Å ha en felles forståelse for hvorfor tjenesten må endres er helt avgjørende for å kunne realisere nye løsninger for hvordan tjenesten skal være.

Ved Berger bo- og behandlingssenter er medarbeiderne aktive medspillere i utviklingen av tjenesten. For å ha én god idé må man ha mange!

Slipp til pårørende og andre aktører

Pårørende er en viktig ressurs i tjenesten din. Ved Berger organiserer og drifter pårørende i brukerrådet søndagskafé for alle som vil, en aktivitet som stadig vokser i antall besøkende.

Nå er det så mange innom Berger, at medarbeiderne ikke får parkeringsplass lenger. Det er bra! – Anne-Margrethe Bull

På ettermiddag og kveldstid tar pårørende med sine til et felles treningsrom for å trene. Treningsrommet som tidligere var lite brukt er nå blitt et sosialt rom med mye latter og glede.

Generasjoner trener sammen på Berger bo- og behandlingssenter.

Generasjoner trener sammen på Berger bo- og behandlingssenter.

Tjenesteleder Anne-Margrethe praktiserer innovasjonsledelse gjennom å åpne opp for andre aktører, slippe fri medarbeiderne sine og prøve ut nye løsninger som på sikt kan resultere i omfattende innovasjoner.

Anne-Margrethe A. Bull, Tjenesteleder, Berger bo- og behandlingssenter