Fornebulandet er i ferd med å bli et spennende sted for opplevelse av kunst. De siste årene har det blitt investert utendørskunst for godt over 100 millioner kroner, både fra kommunen og fra de mange næringsaktørene som har etablert seg på Fornebu.  Kunst i det offentlige rom er én del av kommunens oppgaver for å legge til rette for et bredt kunst- og kulturtilbud for befolkningen.

«Området har gått fra å være en flyplass som tok oss til nye destinasjoner, til selv å bli en destinasjon for nye opplevelser» kultursjef Berit Inger Øen.

Praktbøker om kunst på Fornebu

IT Fornebu – nåværende Koksa Eiendom kom med idéen om å lage bøker om arkitekturen og kunsten i det offentlige rom og i bedrifters eie på Fornebu. Et samarbeid med Bærum kommune, Telenor og Statoil vokste frem, og fikk etter hvert også med andre støttespillere. Formålet var å samle et representativt utvalg av arkitektur og kunst, og dele dette med beboere, næringsdrivende og besøkende på Fornebu. Resultatet har blitt to praktbøker, – én om kunsten og én om arkitekturen. Bøkene går i trykken i disse dager.

Samarbeid om kunst og kultur

«Fornebu er unikt og viser hvordan næringslivet, det offentlige og private blant annet kan løfte hverandre frem og synliggjøre kunsten i det offentlige og private rom – kunst i verdensklasse» ordfører Lisbeth Hammer Krogh i den nye bokserien.

Bærum kommune har investert betydelige beløp i kunst på Fornebu. Gjennom deltagelse i prosjektet FADE – Fornebu Art & Architecture Destination, klarer vi i samarbeid med næringslivet å gjøre et bredere spekter av kunst og arkitektur tilgjengelig for publikum.

Bøkene er et spennende eksempel på hva vi kan få til gjennom samarbeid og synliggjøring. I første omgang handler det om disse bøkene. Etter hvert er håpet  å gjøre kunsten og kulturen tilgjengelig også på nye plattformer.

Marit Hopland Engebretsen, spesialrådgiver, Strategi- og utvklingsenheten