Mye tyder på at folks transporthverdag vil endres betraktelig i årene som kommer. Dette begynner vi å se konturene av allerede i sommer, i disse dager settes nemlig en av Norges første pilotruter for førerløse kjøretøy opp på Fornebu. 

Testrute for badegjester

I november vedtok Stortinget en ny lov som tillater utprøving av selvkjørende kjøretøy. Fornebu viser vei med landets første rute med to busser. Fra juni til september skal to selvkjørende minibusser frakte badegjester mellom Fornebu S og Storøyodden badestrand. Prosjektet er et samarbeid mellom OBOS, Bærum kommune, Smartcity Bærum, Ruter og Acando. OBOS er prosjekteier, og vil lære hvordan selvkjørende busser fungerer i byområder og om de kan løse et transportbehov.

Teknologi for grønnere løsninger

Stadig flere ønsker å bosette seg i nærheten av de store byområdene. Samtidig ønsker vi sunne bomiljø med gode oppvekstvillkår, tilgang til grøntområder, god luftkvalitet, lite trafikk og støy. For å oppnå dette vil teknologi spille en sentral rolle. Selvkjørende minibusser betjener de rutene der få mennesker reiser samtidig, mens effektive, store busser ivaretar transportrutene der mange reiser i samme retning. Fornebu har lav befolkningstetthet og strekker seg over et relativt stort område, og er dermed ideelt for utprøving av denne typen teknologi.

Fremtidsperspektiver

Man antar at det på sikt vil foregå et skifte fra at personer eier transportmidlene sine selv, til at man ser på transportmidler som en tjeneste. Fra mobilen forteller du ganske enkelt hvor du ønsker å reise, og systemet setter automatisk opp forslag til transportmidler som du velger mellom og bestiller. Det kan være alt fra kollektivtransport til drosje, bildeling eller bysykkel. I Finland er det allerede lansert fleksible løsninger for «Mobility-as-a-Service» (MaaS), som i fremtiden også kan inkludere selvkjørende tilbud.

De intelligente transportsystemene og autonome løsningene kommer raskere enn mange tror. Det er derfor viktig at aktører innen eiendomsutvikling, byplanlegging, transport og liknende samarbeider og tilrettelegger for dette i sine planer.  Med andre ord: vi går en spennende utvikling i møte!

Om Acando

Acando er et IT- og Managementselskap og står bak introduksjonen av selvkjørende minibusser til Norge og har markedets mest kompetente miljø innen Smart Mobility og autonome transportløsninger.

Om Smartcity Bærum

Smartcity Bærum er et partnerskap mellom Bærum kommune og næringslivet.  Visjonen er ‘Lønnsomt samspill for en grønnere fremtiden’. Hensikten er å etablere en plattform for smarte og lønnsomme løsninger gjennom privat og offentlig samarbeid.

Johan Moen, konsulent innen Digital strategi og transformasjon i Acando.