Hver høst arrangeres «European Week of Regions and Cities» i Brussel i regi av EU. Denne årlige møteplassen er en ypperlig anledning for Osloregionens Europakontor, som Bærum Kommune er medlem av, til å ta del i resten av Europas arbeid med regionale løsninger og utfordringer.

Hovedoppgaven til Europakontoret er nettopp det å knytte Osloregionen nærmere Europa, og skape nye muligheter for innovasjon, regional utvikling og verdiskapning hos medlemmene gjennom økt europeisk samarbeid og nettverksbygging.

Fra Bærum deltok Ordfører Lisbeth Hammer Krogh, som også nylig ble valgt inn som medlem i styret i Europakontoret og direktør for organisasjon, styring og utvikling, Bente Rudrud Herdlevær.  I tillegg deltok til to rådgivere fra Strategi- og utviklingsenheten.

Europas fremtid

Hovedtemaene i år dreide seg om EUs fremtid og de europeiske regioners og byers rolle, et Europa nærmere innbyggerne og et grønnere Europa. Med nærmere 300 ulike innlegg og over 9000 deltakere fra 70 land, var og ble det gode muligheter for et godt faglig utbytte og deling av erfaringer på tvers av landegrenser.

Enorm kilde til kunnskap

De ulike sesjonene var lagt opp som aktive workshops i tett dialog med andre nysgjerrige deltakere. Alt av innlegg, metoder og verktøy deles flittig på de ulike nettsidene, slik at vi enkelt kan videreformidle og ta det i bruk her hjemme. En herlig delingskultur som kommer oss alle til gode! Klikk deg gjerne inn her for en nærmere titt på årets arrangement.

Hospiteringsordning

Tre dager på «European Week of Regions and Cities» ga oss et lite innblikk i alt hva verdens største samarbeidsorganisasjon har å by på, men det er uendelig mye mer å hente. En gylden mulighet til et skikkelig dypdykk i Brussel og EUs kunnskapsbank er nå gjort mulig ved at Bærum Kommune har tatt i bruk en hospitant ordning for våre ansatte hos OsloRegionens Europakontor. To av våre ansatte kan få hjelp til å utvikle sitt arbeid ved å kobles på det enorme nettverket i EU høst/vinter 2019/2020. Les mer om ordningen på vår interne nettside, bli inspirert og søk!

Ellen Wefald, Strategi- og utviklingsenheten