En av høstens mange store begivenheter er Gartner sitt årlige IT Symposium i Barcelona i begynnelsen i november. Her deltok direktør for Strategi- og utviklingsenheten sammen med ca 7500 andre deltakere fra andre deler av verden i et tettpakket program fra søndag morgen og godt utover i uken. Her er hans reisebrev med inntrykk og refleksjoner.

Muligheter i en verden i endring

Hovedoverskriften til årets symposium handlet om å utnytte mulighetene som ligger i en verden i endring – winning in the turns. Den hurtige utviklingen som skjer på alle plan utfordrer organisasjoner og skaper en rekke dilemmaer. Skal man velge det ene eller det andre, eller kan man klare å lage en balanse? Stabilitet og smidighet (agility) er begge egenskaper i en organisasjon som er verdifulle, og det ene utelukker ikke det andre. Det samme gjelder for eksempel tilgjengelighet og privatliv, menneskelig interaksjon og digitale løsninger og en rekke andre tema. Og ikke minst så setter jo hver enkelt av oss sin tilgjengelighet og erfaringer fra digitalisering i samfunnet rundt oss et forventningsnivå som gir alle noe å strekke seg etter.

Digitaliserinstrender i offentlig sektor

Første dag, altså søndagen, er industridagen. Da var det fokus på de ulike sektorene, og for min del handlet dette om digitaliseringstrender i offentlig sektor. På med dressen og av gårde bar det på Metroen sammen med andre konferansedeltagere, turister og surfere.

I åpningsforedraget for offentlig sektor handlet det om digital transformasjon, det vil si hvordan man utnytter teknologiens muligheter til å realisere den beste brukeropplevelsen.

Samskaping for gode digitale tjenester

Utvikling av transformative løsninger i offentlig sektor forutsetter at man har tilgang til data med rimelig god kvalitet, men også at man klarer å drive utviklingen sammen med brukerne. Co-creation forutsetter gode designprosesser med innbyggere og andre sentral interessenter, og at man måler på reell involvering og brukeropplevelse i utviklingen. Dette er nok enklere sagt enn gjort, men det uttrykkes som en absolutt forutsetning for suksess.

Når er mulighetsrommet åpent?

Det var også en refleksjon om syklusene for mulighetsrommet i offentlig sektor. I hvilken periode er det størst appetitt for innovasjon, nyskaping og høyere grad av prøving og feiling, og når er fokuset med på holde usikkerhet og kostnader på et minimum. Bevissthet rundt dette mulighetsrommet kan øke sannsynligheten for å sikre politisk støtte til virksomhetens ambisjoner.

Skytjenester for lagring av data

Et annet tema som det ble fokusert mye på er bruken av skytjenester for lagring av data, prosessering og tjenesteleveranser. Her var Gartner tydelige (på grensen til bombastiske) på at dette var den riktige retningen å gå for offentlige virksomheter, men her tror jeg nok vi i Norge generelt og i Bærum spesielt tror mer på en noe mer fragmentert tilnærming.

Avslutningsvis på dag 3 ville jeg forsøke å piffe opp kunnskapen min om personvern og GDPR. Her må jeg si at e-læringen jeg har gjennomført i Bærum kommune har gitt meg god balast og at man i kommunen har god og oppdatert kompetanse på området.

Stein Erik Skilhagen, direktør, Strategi- og utviklingsenheten