Som medarbeider i Bærum kommune er det mye du skal vite og kunne. Ikke alle er like heldige å få gå på mange kurs. Hvordan kan vi sørge for at medarbeiderne våre har kompetansen som skal til for å møte dagens og morgendagens oppgaver og krav? 

Trygge og kompetente medarbeidere

Bærum kommune ønsker å skape, videreutvikle og vedlikeholde trygge, kompetente og arbeidsglade medarbeidere på en enkel måte. Derfor har HR-enheten og Pleie og omsorg det siste halve året gjennomført en pilot for å finne svar på om  kommunen ved bruk av digitale verktøy kan

  • avklare overfor den enkelte medarbeider hvilke forventninger arbeidsgiver har til de ulike stillingskategoriene (dette forventer Bærum kommune at du mestrer…)
  • gi hver enkelt ansatt en aktiv, relevant og tilpasset opplæringsplan

Oppdatert kompetanse

En sykepleier som blir rekruttert har med seg en masse kompetanse. Man kan tenke seg at 2/3 er med som inngangskompetanse og den resterende 1/3 er de kravene som kommer gjennom ansettelsen – hva skal man mestre og vite som ansatt i Bærum kommune og som kan læres gjennom en strukturert kompetanseplan?

Digitalt system for strukturert kompetanseplan

Medbragt kompetanse går gjerne ut på dato og ny kunnskap erstatter gammel kunnskap. Et digitalt system for en tilpasset kompetanseplan kan gi deg oppdatert kompetanse – på det du skal vite og kunne for å gjøre en god jobb i Bærum kommune.

Kompetanseplanen beskriver konkret hva den enkelte skal kunne, for eksempel for helsefagarbeideren og hvilke faglige krav vedkommende skal mestre. Det digitale systemet sikrer også godkjenninger som må gjentas etter en tidsperiode – så som legemiddelgodkjenning hvert annet år.

Hva viser piloten?

Bruk av digitale kompetanseplaner i LØP (kommunens lønns- og personalsystem) har vært gjennomført som en pilot i tre avdelinger i Pleie og omsorg. Evalueringene viser at både medarbeidere og ledere er fornøyde med å bruke et digitalt system for kompetanseplaner:

Jeg har mye kompetanse fra skolen, men dette var et enkelt system for læring! – medarbeider

Verktøyet er lett tilgjengelig, har gode rapporter – og gir meg mulighet til å se hvem av mine ansatte jeg trenger å følge opp særskilt – avdelingsleder

Piloten har vært så bra at HR-enheten har besluttet en utrulling av digitale kompetanseplaner for alle medarbeidere i Bærum kommune!

Lena Midtvåge og Espen Andersen, rådgivere, HR-enheten & Tone Rokseth, spesialrådgiver, Pleie og omsorg