Elever, foresatte og ansatte både ved Haug skole og ressurssenter og Avlastnings- og barneboliger er nå midt i utprøvingen av det som kalles digital kontaktbok. Den digitale kontaktboken erstatter den tradisjonelle kontaktboken for tolv ulike familier i Bærum over en tremånedersperiode. Utprøvingen av digital kontaktbok er et av de åtte tiltakene som inngår i Brobyggerprogrammet. Bakgrunnen for tiltaket er at vi så et behov for å gjøre kommunikasjon og samarbeid mellom personene rundt, og i noen tilfeller også med, mennesker med utviklingshemming enklere.

 Hva er digital kontaktbok?

Den digitale kontaktboken er et nettbasert kommunikasjonsverktøy. Den digitale kontaktboken inneholder en rekke funksjoner. Der i blant er det mulig å legge inn beskjeder og meldinger som åpner for kommunikasjon mellom partene om både praktiske beskjeder og hyggelige historier om hva som har skjedd med eleven i dag. Dette bidrar til at alle parter holder seg oppdatert, forbedrer samarbeid og motvirker bekymring blant pårørende.

Den digitale kontaktboken tillater bildedeling som kan både fungere som trivelige oppdateringer for pårørende og fine utgangspunkt for samtaler med eleven. Den digitale kontaktboken inneholder også en kalender hvor alle parter gis en oversikt over avtaler eleven har i løpet av en gitt dag. I tillegg har alle som er gitt tilgang til den digitale kontaktboken en personlig profil.

Elevens profil gir informasjon om eleven som person, med fokus på livet utenom sykdomshistorien. Dette åpner for bedre oppfølging og samtaler fra ansatte som jobber med eleven. Det er også mulig å legge inn personlig informasjon under profilene til ansatte og pårørende slik at det er enkelt å ha oversikt over hvem som er involvert i elevens hverdag.

 Hvorfor skal vi prøve ut digital kontaktbok?

Utprøvingen skal gi svar på om en digital kontaktbok gjør det enklere å kommunisere og samhandle for de forskjellige aktørene som er involvert i barnets hverdag.

Elevens foresatte og nærmeste pårørende, lærere, miljøarbeidere og andre ansatte som jobber med barnet ved Haug skole og ressurssenter skal i perioden bruke den digitale kontaktboken for å kommunisere. I tilfeller hvor eleven bor i barnebolig eller er på avlastning skal også ansatte som jobber med eleven på disse stedene bruke den digitale kontaktboken.

Ine Skarrud, rådgiver, Strategi- og utviklingsenheten