Privatpersoner og bedrifter i EU kvitter seg med om lag 10 millioner tonn møbler årlig. Mesteparten blir kastet eller går til forbrenning. I Norge har vi flere plattformer for kjøp og salg av brukte møbler og klær, og mange studenter innreder leilighetene sine med ting som gis bort. Forbruket vårt er verst for miljøet, og det er dermed viktig at vi fremover bruker de ressursene som allerede finnes på en god måte.

FNs bærekraftsmål nummer 12 handler om ansvarlig forbruk og produksjon. En FN-kartlegging som Bærum kommune har gjort ser at vi som Bærumssamfunn har et stort ressursforbruk. Kommunen har jobbet systematisk med ressursbruk gjennom i klimastrategien til Bærum kommune, der både redusert forbruk og økt gjenbruk er viktige elementer i nå dette.

«Gjenbruk istedenfor kast»

I en så stor kommune som Bærum vil behovet for møbler og utstyr variere mye. Da er det godt at andre tjenestesteder kan overta utstyret når behovene endrer seg. På vår interne delingsplattform Yammer, har det vokst fram en gruppe som heter «Gjenbruk istedenfor kast». Dette er en gruppe der de som ikke har behov for møbler og utstyr kan legge ut slik at andre kan få glede av det. En kjapp titt i gruppa viser at her har alt fra hev-senk pulter, møteromsbord, projektorer og datautstyr fått nye eiere ganske raskt.

Rektor: Har en komplett SmartBoard som gis bort ved henting

Hei.
Er den gitt bort? Hvis ikke vil vi gjerne ha den.
Hilsen aktivitetssenter

Rektor: Bare kom og hent den. (Utklipp fra samtale)

Små, men viktige tiltak

Løsningen er på ingen måte revolusjonerende, men ved å nyttiggjøre den interne samhandlingsplattformen har vi kunnet dele ressursene på en mye mer effektiv måte enn før. Det er sånne små grep, som må være de første vi tar på veien mot mer ansvarlig forbruk. Hvis flere kan få gleden av møbler og utstyr i flere omganger vil dette være bra for både klimaavtrykket og økonomien til Bærum.

Spille på samme lag

Ett Bærum har blitt løftet frem mange ganger av Kommunedirektøren. I det så ligger det både en forventning og et mål om at vi som kommuneorganisasjon skal være «et lag» som jobber mot samme mål, og fordeler ressursene. Det er derfor så fint at et lite skritt som å legge ute ditt brukte skrivebord kan være med å fordele ressursene bedre, men også være med at vi sammen skaper en mer bærekraftig kommune.

Christian Haave, Strategi- og utviklingsenheten