Danskene har lenge vært langt fremme i arbeidet med sine velferdstjenester. Med medarbeidere fra prosjektet «sammen og velferd», og to fra Strategi og utviklingsenheten hentet vi inspirasjon og nye kontakter gjennom konferansen «Gentænk velfærden 2019».

 

De forskjellige problemstillingene ble lest opp og plassert på en vegg. Deltakerne kunne så velge hvor de skulle gå og diskutere. 

Danske kommuner og offentlige virksomheter er opptatt av å utvikle velferdstjenestene på alle måter, men denne konferansen
konsentrerte seg om hvordan digitalisering kunne bidra i utviklingen. På konferansen var vi ca 120 deltakere fra forskjellige virksomheter,
ja til og med noen kolleager fra Oslo. Fra scenen hjalp noen få meningsbærere oss på sporet av dagens tema.
Det var ingen foredrag, bare samtaler. Det var nemlig vi som skulle skape det meste av konferansens innhold.
Vi fikk i oppdrag å foreslå tema vi ønsket å diskutere med andre,
og i to omganger gikk diskusjonene mellom deltakerne rundt møtebordene.
Spørsmål ble stilt, ideer ble foreslått og diskutert med stort engasjement.

 

 

Spennende samtaler rundt bordene

På en av bordene fikk vi vite om et spennende prosjekt med navnet «Broen til bedre sunnhed». Det er et unikt utviklingsprogram, som skal skape bedre folkehelse og mer likhet i helse på Lolland- Falster. Gjennom partnerskap mellom kommuner, regioner, praktiserende leger og næringsliv ønsker man å utvikle tilbud og innsatser som skal bedre helse, kvalitet og sunn økonomi. I tillegg har prosjektet et omfattende forskningsspor. Spesielt interessant var kanskje måten de hadde fått lov til å utvikle en felles database med data på tvers av sektorer.

Et annet underprosjekt er «Sammen om min vej», et prosjekt som skal skape bedre og mer sammenhengende forløp for de mest utsatte borgerne. Igjen med fokus på tvers av både sektor, faggrenser og politikkområder. Et veldig interessant prosjekt å undersøke nærmere.

Etter to spennende økter avsluttet fremtidsforskeren Anne Skare Nielsens konferansen med en oppfordring til hvordan vi kunne ta med tankene rundt tverrfaglig samarbeid hjem og arbeide videre. Alle ønsker å samarbeide mer tverrfaglig, men for at vi skal klare dette må vi lage prosjekter som «tvinger oss til å samarbeide» – samarbeid ved tvang. I denne ted-talken kan du se hva hun mener er viktig i jakten på originalitet.

Vi dro hjem med opplevelsen av at digitalisering i velferdstjenestene handler om å utvikle og ta i bruk verktøy som gjør det enklere for mennesker å ta bedre beslutninger og få hjelp til å finne veier i eget liv. Digitalisering er langt mer enn teknologiske hjelpemidler og verktøy.

 

Christian Holmås Haave, rådgiver Strategi- og utviklingsenheten