12. april åpner en spennende visningsleilighet for velferdsteknologi rettet mot personer med utviklingshemming. Tanketanken.no har vært på besøk på Emma Hjort boliger og fått en guidet tur gjennom leiligheten av en engasjert prosjektleder og ildsjel, Sarhad Solaimani. Visjonen er at dette skal bli et ressurssenter for velferdsteknologi, der mestring, sosial deltakelse og livskvalitet står i sentrum.

Et reelt bomiljø for brukerne

Leiligheten ligger i en boligblokk med leiligheter for målgruppen. En av enhetene er nå utviklet som en visningsleilighet og skal vise et ekte bomiljø for brukerne. All teknologien som vises i leiligheten skal også kunne testes slik at du får oppleve hvordan de ulike tingene virker. Sarhad fortelle at ha ikke kjenner til noen tilsvarende leilighet som er utviklet for denne målgruppen.

Involvering og medvirkning

Brukerrådet har vært involvert gjennom hele prosessen og deres innspill har hele tiden blitt tatt hensyn til.

«Har du husket å vaske hendene?»

Interiørarkitektlinjen ved Høgskolen i Kristiania ble kontaktet og samarbeidet medførte at utformingen av leiligheten ble en eksamensoppgave. Dermed fikk Emma MeDLiv 16 leiligheter å velge mellom. Tre av eksamensoppgavene ble valgt og danner grunnlaget for dagens leilighet.

Arbeidskraft fra kommunens eget arbeidssenter er brukt i oppbyggingen av leiligheten. Hyller og skap er snekret og montert.

Pedagogisk og digitalt

Runden rundt i leiligheten viser et mangfold av verktøy som brukere med ulike behov kan gjøre seg nytte av. Velferdsteknologi som kan gjøre at brukerne mestrer hverdagen og blir mest mulig selvstendige. Flere steder i leiligheten er det blå og grønne URL skilt. Ved å scanne disse får du en faglig og pedagogisk forklaring på hvordan du kan legge omgivelsene til rette for at personen selv kan kunne mestre dagligdagse gjøremål. Fargene signalisere nivå på hjelpen brukerne trenger. Forklaringene er utviklet av studenter, som har vært i praksis i tjenesten.

For å gjøre det enklere å holde oversikt over alle de ulike verktøyene viser Sarhad meg en digital tegning av leiligheten på et nettbrett. Her er alle verktøyene markert i de ulike rommene. Ved å trykke på en markør får du frem hva verktøyet kan hjelpe brukerne med og hvordan du kan anskaffe dem.  I stuen vil du f. eks. finne en vindusvaskerobot, og det kan jo noen og enhver ønske seg!

En nettside med mer informasjon vil være på plass i slutten av uke 16. Spørsmål kan i mellomtiden sendes til Emmamedliv@baerum.kommune.no

Hege Fossum, Strategi- og utviklingsenheten, Bærum kommune