Prosjekt «Digital skolehverdag» har vært i gang siden 2012. I løpet av de 6 årene har bærumskolen vært gjennom en rivende utvikling. Innen utgangen av august 2018 vil alle 17000 elever og mer enn 2000 lærere og ansatte i bærumskolen ha hvert sitt nettbrett som et av de viktigste læringsverktøy.

Fremtidens skole

Læringsteknologi og skolene står i et skjæringspunkt mellom tradisjonelle læremidler og nye, digitale læremidler. Utfordringene er mange. Alt fra opphavsrett til personvern og kostnadsbilde. Dette skjæringspunktet vi befinner oss i innebærer også at lærer og elev må forholde seg til mange flater og teknologier. Boka og blyanten er også teknologi og skal  absolutt med videre, men noe må også ut for at vi kan satse på bedre tilpasning av læringsarbeidet til hver enkelt elev og redusere omfanget av «byråkrati» for lærerne våre. Lærerne våre er profesjonelle lærings- og relasjonsledere og de fortjener at det som tar bort tiden fra veiledning og læringsledelse blir automatisert der det kan la seg gjøre. Også i skolen må vi tenke at «det som kan automatiseres, skal automatiseres» – i tett dialog og forståelse med både lærere, deres organisasjoner, skoleledelse foreldre og ikke minst elevene.

Samarbeid med andre kommuner for en best mulig løsning

Bærum kommune har kartlagt kommunens behov for bedre løsning for tilpassede digitale læremidler. Etter kartleggingen ønsket Bærum kommune å utrede samarbeidsprosjektet «Digitale læremidler» i samarbeid med flere kommuner. Prosjektets formål er å etablere en god og effektiv løsning for valg og bruk av digitale læremidler. Vi ser at det krever et samarbeid på tvers av kommuner og nasjonale aktører for å påvirke markedet i den retning vi ønsker. Bærum kommune inviterte derfor alle kommuner til å delta inn i den første delen av prosjektets utredning.  Responsen på initiativet har vært god, og over 60 kommuner, 3 fylkeskommuner, Statped, KS og ulike kommunale innkjøpsforetak har stilt seg bak initiativet.

Veien videre med innovativ anskaffelse

Fellesinitiativet, «Digitale læremidler», omfatter nå mer enn halvparten av Norges befolkning som kjøper inn et betydelig omfang digitale læringsmidler til barn, elever, pasienter og ansatte. For å tilpasse læremidlene til den enkelte bruker, forbedre ressursforvaltning og anskaffe mer innovativt, ønsker Rådmannen en løsning som dekker deltakerkommunenes behov. For å kunne oppfylle behovene er det besluttet å gjennomføre en innovativ anskaffelse som allerede er i gang. Prosessen kan følges her http://innovativeanskaffelser.no/infrastruktur-for-digitale-laeringsmidler/

Christian Sørbye Larsen, spesialrådgiver, skolesjefens stab