Heldigvis er vi mennesker tilpasningsdyktige, dette har vi fått god bruk for de siste to månedene. Vi var digitale tidligere, men nå har vi gått over på et helt nytt nivå. 

12. og 13. mai deltok jeg på et kurs i «Digital Borgerinndragelse». Som dere forstår,var det en dansk arrangør av kurset. Kurset ga nyttig innspill til praktisk planlegging og gjennomføring av digitale involveringsprosesser og møter med innbyggere. Vi fikk også tips om nyttige verktøy som kan brukes. Selv om kurset var rettet mot involvering av innbyggere, kan de samme verktøyene gjerne brukes til samarbeid med medarbeidere, internt i kommunen, og andre samarbeidsparter. 

Refleksjon over ny fremtid 

Kurset ga grunn til refleksjon over hva vi vil ta med oss videre når vi igjen møtes i det fysiske møterommet. Å delta i involveringsprosesser kan være utfordrende for mange, av ulike grunner.  Kan  digitale møteplasser bringe tidligere «tause stemmer» inn i medvirkningsprosessene i større grad enn tidligere?  Kanskje å delta digitalt fra egen stue kan gjøre at andre grupper enn tidligere kan involveres og komme med sine meninger? Facebook er en digital plattform mange bruker, og var et av eksemplene som ble trukket frem på kurset. 

Den nye digitale hverdagen åpner for flere verktøy i verktøykassen. Svaret er ikke nødvendigvis digital eller analog dialog, noen ganger kan begge deler være å foretrekke. 

Hva er formålet?

I alle involveringsprosesser er grundig planlegging viktig.  Kursholder understreket at ved digitale prosesser må formålet være «sylskarpt» fordi fleksibiliteten er mindre og kommunikasjonen må være tydeligere. Et «sylskarpt» formål gjør det også enklere å finne frem til hvilke verktøy som vil være nyttig å bruke i ulike faser og for å nå ulike målgrupper, enten de er digitale eller ikke. 

Øve, øve, øve 

Digitale møter og digitale prosesser kan være krevende å gjennomføre og å delta på.  For å gjennomføre dette på en god måte trengs det derfor øvelse, man må som i innovasjon for øvrig, prøve, feile og prøve igjen.

Digitalt innbyggerpanel

Brukt på gode måter kan digitale involveringsprosesser åpne opp for nye muligheter. Bærum kommunens digitale innbyggerpanel er et godt eksempel på dette. Innbyggerne i panelet (550 personer per i dag) inviteres inn i medvirkningsprosesser ved et «tastetrykk». Det kan for eksempel handle om å innhente synspunkter på et tema eller en problemstilling, eller det inviteres til samskaping av løsninger på utfordringer  kommunen i dag ikke har gode svar på. 

Vi lærer antakelig mest når vi tør å prøve ut nye metoder i jakten på de beste løsningene. Kobles dette med god og reell medvirkning lykkes vi enda bedre, enten den er digital, analog eller en kombinasjon av begge.

Hege Fossum, Strategi- og utviklingsenheten