Ålesund kommune har sammen med miljøet AugmentCity, utviklet visualiserings- og simuleringsverktøy for smarte byer og kommune. Populært omtales dette som digitale tvillinger. Dette arbeidet har også kommet Bærum kommune til gode, og vi har i disse dager fått vår egen digitale tvilling!

Hva er en digital tvilling?

En digital tvilling er en tredimensjonal modell av hele kommunen vår, basert på kartdata, bilder og andre datakilder. Det gir en god visuell fremstilling, og vi kan bevege oss rundt i modellen både høyt og lavt. Muligheten til å observere kommunen slik den er fysisk kan være praktisk, men det er først når vi begynner å fylle modellen med annen kunnskap og innsikt at vi kan lære noe nytt. Vi har akkurat fått vår første prototype av den digitale tvillingen i hus, og vi jobber med å ta den i bruk i vår nyåpnede 3D-hule.

Bli med på en presentasjon

I filmen som er laget av AugmentCity kan vi få inspirasjon om hva vi kan lære av å se på mange ulike datakilder samtidig. Hva kan dette bety for Bærum? Ta en titt her

Hvorfor trenger vi en digital tvilling?

Ved å fylle modellen med data om for eksempel menneskers bevegelsesmønster, værdata, luftkvalitet, åpningstider i skoler og barnehager, kollektivtransport (her er mulighetene nesten utømmelige) kan vi se hvordan dette påvirker hverandre.

Vi vil også bruke modellen for å få til bedre involvering av våre innbyggere og næringsliv i vår planlegging. Her kan vi prøve ut løsninger digitalt og vise virkelighetsnære fremstillinger av hvordan tettsteder, nye bygg, endrede veier osv vil kunne se ut. Da vil alle kunne bidra med gode innspill til vårt videre arbeid. Vi vil også bruke modellen til å se etter viktige og nyttige sammenhenger. Og kanskje vi kan lære noe nytt om hvordan våre planer vil slå ut på de ulike sammenhengene?

Samarbeid over kommunegrensene

Våre nabo Asker har også gått til anskaffelse av digital tvilling for sin kommune, og våre modeller kan heldigvis fint kobles sammen. På sikt blir trolig Oslo også en del av helheten. Det betyr at vi kan utforske våre egne kommuner, men også hva som foregår på tvers av kommunegrensene. Her er det store mulighetsrom.

Vår prototype har akkurat landet i vår 3D-hule, mens en ferdig modell først er på plass nærmere påsken i 2021. Vi gleder oss til å ta dette i bruk, men det er først når vi sammen med innbyggere og næringsliv fyller modellen med kunnskap og data at den reelt kan hjelpe oss med å fatte gode beslutninger for fremtidens Bærum.

Stein Erik Skilhagen, direktør Strategi- og utviklingsenheten