Kommuneplanarbeidet «must go on», men hvordan? Skepsisen var stor, både i administrasjonen og blant politikerne, skal vi virkelig gjennomføre prosessen digitalt? Får vi med oss alle? Får vi de innspillene vi trenger? Likevel valgte vi å gjennomføre digital heldagssamling og gruppearbeid med kommunestyret i oktober.

Smittefaren gjør at Rådhuset er stengt ned frem til jul. Vi er tvunget til å tenke nytt, og arbeids- og planprosesser kan ikke lenger gjennomføres med tradisjonelt gruppearbeid og heldagsseminarer. Digitale verktøy har raskt blitt tatt i bruk, men hvordan fungerer det? Og hva med de digitale ferdighetene?

Digitale verktøy og digitale ferdigheter

Denne høsten revideres kommuneplanens samfunnsdel i Bærum, og i oktober deltok kommunestyret på digital heldagssamling. Vi skal være ærlige, det var ikke vårt førstevalg å gjennomføre arbeid med målbilder på digitale plattformer. Vanlige heldagssamlinger vet vi at fungerer godt, politikerne kan diskutere fritt rundt gruppebordene. Denne gangen var vi ikke sikre på om alle kom til å klare og logge seg inn på de digitale plattformene.

Politikerne var også avventende. Det har vært en prosess for å få til godt fungerende digitale politiske møter gjennom våren og høsten. Den digitale kompetansen hos representantene varierer. Og nå skulle de ikke bare delta i et møte, men også gjennomføre gruppearbeid digitalt på en ukjent digital plattform. Vi kjente alle på at her var læringskurven bratt og fallhøyden stor.

Teknisk support og testing underveis

Vi hadde rustet oss godt for å kunne gi god teknisk support og støtte. Noen deltakere måtte installere nettleser, andre registrere seg som bruker. Både bilde og lyd bød på utfordringer for flere av deltakerne. Men alle kom seg på. Med latter og frustrasjon ble det mye prøving og testing underveis. På alle gruppene så vi digitale post-it-lapper, ulike skriftstørrelser, bokser og digitale tavler som bevisst og ubevisst ble flyttet fram og tilbake på de digitale tavlene.

Gode diskusjoner og voksende mestringsfølelse

Selv digitale møteplasser gir rom for engasjerte diskusjoner og vi fikk samlet mange gode innspill til arbeidsprosessen videre. Det var et fornøyd kommunestyret som oppsummerte dagen som hadde gitt læring, ny kompetanse, og ikke minst at de hadde hatt det gøy. Vi i administrasjonen pustet lettet ut for godt gjennomført seminar, og har allerede startet forberedelsene til neste digitale samling.

Ingrid Elfstedt Glendrange, Strategi- og utviklingsenheten