Med vestavinden fra Silicon Valley har uttrykk som «fail fast, fail often» blitt dagligtale når man snakker om innovasjon. I stadig økende grad har feiling også blitt løftet i innovasjonsarbeidet til offentlig sektor. Men hvorfor skal vi være opptatt av dette og hvordan får vi folk til å stå frem med feilene sine?  

Veien til suksess er brolagt av feil

Det har lenge vært hevet over enhver tvil at feiling er en del av innovasjonsarbeidet og foredragsholdere står på scener og forteller oss om at veien til suksess er brolagt av feil. Med et stadig større fokus på innovasjon i offentlig sektor har også prøving og feiling kommet på dagsorden. Det lettere sagt enn gjort å rekke opp hånda og fortelle at jeg har gjort en feil. Energien og positiviteten pleier å gå i taket når idegenerering står på programmet, men det er svært sjelden at du får samme hurrarop når du deler feilene dine.

«Beste feil»

I innovasjonsstrategien vår har vi sagt at for å synliggjøre innovasjonskulturen i Bærum kommune skal vi fortsette å dele ut prisene «årets innovasjon» og nykommeren «Stjæl med stil». Nytt av året er prisen «Beste feil». Ved å løfte frem dem som tør å dele en gang de feilet og lærte noe av det, ønsker vi å hylle dem som tar sjanser og prøver.

Hvordan skal vi få folk til å dele sin «beste feil?»

Men å finne disse er ikke lett, og det er her vi trenger dere, våre faste lesere og følgere av «innovasjon i Bærum». Hvordan skal vi få folk til å dele sin «beste feil»? Vi vil gjerne ha innspill til hvordan vi kan få til dette. Klarer vi å få til en kultur som applauderer de som prøver, og selv om de ikke klarer det kan vi kanskje tilslutt si som Thomas Edison:

«Jeg har ikke mislyktes. Jeg har bare funnet 10 000 måter som ikke fungerer.» Thomas Edison

Christian Holmås Haave, rådgiver Strategi- og utviklingsenheten