Bærum kommune er en arbeidsplass med ambisjoner. Å jobbe her betyr at du skal bruke deg og dine ressurser til å gjøre folks hverdager bedre. Det får du ikke til alene. Du trenger dine kolleger. Vi må gjøre det sammen. Vi må dele.  Det samme gjelder for kommuner. De klarer ikke jobben med å fornye offentlige tjenester hvis vi skal gjøre det hver for oss. V trenger hverandre. Vi må dele.

Læring gjennom arenaer for deling

Vi i Bærum har behov for å lære. Vi har også mye vi kan dele. Vi ønsker nå å prøve ut tre nye måter å lære og å dele på som vi håper skal gjøre begge deler enklere og synligere.

«Rådhusakademiet» er den ene måten. Fire ganger i året inviteres du til å høre eksterne fagfolk snakke om tema vi trenger å lære mer om. Målet er at vi skal få innsikt som utfordrer oss. Første møte «Rådhusakademi» ble avholdt i november. Da hadde vi besøk fra Aarhus med foredrag med Lise Uhre Pless som snakket om ”Kommune Forfra – Aarhus gentænker velfærden”.

«Gode idéer deles» er den andre måten. To ganger årlig er du velkommen til en samling der ansatte i Bærum forteller om idéer som har skapt fornyelse og forbedring. Målet er å dele historier som beveger. Historiene blir også digitalisert og lagt på nettet. Her er også første samling gjennomført.

Vi har også planer om å arrangere en årlig konferanse, «Bærumskonferansen» for folk som er nysgjerrige på utvikling i kommuner og være mer aktive aktører på arenaer der offentlige tjenester får oppmerksomhet. Første konferanse gjennomføres i januar 2017.

Bærumskompetansen

Vi tror at Bærum i årene som kommer, kan bidra aktivt til utvikling i kommune-Norge. Våre styrker i dette arbeidet er at vi er i ferd med å skape en innovasjonskultur, at vi er langsiktige og systematiske i vårt arbeid, at vi har en åpen delingskultur og at vi inviterer til ekstern forskning og oppfølging av det vi gjør.

Summen av alt dette kaller vi «Bærumskompetansen».

Øyvind Wee, spesialrådgiver, Bærum kommune