Hvert år deler Bærum kommune ut Innovasjonsprisen. I fjor utvidet vi med «Stjæl med stil» prisen og i år utvidet vi med ytterligere en pris, nemlig prisen for «Beste feil».

Hvorfor premiere kommunens «Beste feil»?

Når vi jobber med innovasjon vet vi ikke alltid hvordan løsningen blir. Enhver innovasjon innebærer en mulighet for å feile, eller å ikke treffe helt på behovet innbyggerne våre har. Det er ikke feilen i seg selv som feires, men aksepten for at feil er en naturlig del av innovasjonsprosessen, og for å understreke viktigheten av å lære av feil.

Feile og lære raskt

I offentlig forvaltning er det ekstra vanskelig å feile. Skattebetalernes penger skal ikke brukes på å utvikle løsninger som ikke virker. Men hvordan skal vi klare å utvikle nye og gode løsninger hvis vi ikke våger å feile? Det er derfor modig både av ledelse og politikere å vedta at Bærum kommune skal feire virksomheter som feiler i arbeidet med innovasjon.

En forutsetning for å få prisen er at man ikke bare feiler, men også raskt lærer av det og kommer seg videre i arbeidet, eller rett og slett stopper prosessen.

Tør noen å søke?

Da søknadsfristen for alle de tre innovasjonsprisene nærmet seg var det ingen søkere til «Beste feil». Vi hadde vært spente på om tjenestene våget å søke denne spesielle prisen. Fristen ble utsatt og vi oppmuntret organisasjonen til å søke. Til slutt kom det en søknad, kun en.

Denne søkeren var til gjengjeld en meget verdig vinner som fyller kriteriene for prisen fullt ut.  En ekstrabonus ved dette prosjektet er at den er et samarbeid med frivillig sektor.

«Ugo til trening»

Det var i arbeidet med prosjektet «Ugo til trening» feilen oppstod.

«Ugo til trening» er en ide som kom fra sportsledere som en reaksjon på antall barn som blir kjørt til trening av foreldrene. Natur og idrett i tekniske tjenester ville tilrettelegge for at unge idrettsutøvere kunne registrere sin aktivitet på egen nettside, dvs om de gikk, løp, syklet eller brukte sparkesykkel til og fra trening.

Feilen oppstod blant annet fordi registreringen foregikk på PC og Facebook, ungdommen bruker smarttelefoner, det er kun foreldre som bruker Facebook. GDPR var også en utfordring for barna var under 13 år. Søkerne av årets «Beste feil» beskriver hvordan de bommet på målgruppen, lærte av feilen og skal prøve igjen.

Vi spurte vinneren  hvilke tanker de har om å vinne denne spesielle prisen og vi fikk raskt svar:

Vi søkte om prisen for å synliggjøre at det er viktig å tørre å feile, og at det er mulig å være litt stolt av at man tør. Derfor er det viktig at kommunen deler ut en slik pris.

I tillegg tror jeg at det øker aksepten/viljen generelt blant kollegaene i Natur og idrett til å tørre å prøve seg på nye typer tiltak ovenfor publikum/brukere i kommunen.  Sitat: Rådgiver Niels Otto Bergseng

Gratulerer!

Hege Fossum, spesialrådgiver, Strategi- og utviklingsenheten