Utviklingen av Carpe Diem demenslandsby, og livet som skal leves der,  fortsetter med full kraft. Men det er mye som skal gjøres og tiden går raskt, klarer vi å komme opp med løsninger kjappere? Hva med å prøve en DesignSprint? Det har vi aldri gjort, før så det må vi prøve.

Hva er en DesignSprint?

Som navnet tilsier er dette en metode utviklet for raskt å finne frem til løsninger. Metoden er utviklet av Google og strekker seg over fem hele arbeidsdager, gjerne over en arbeidsuke. Vi la det over tre uker. Første uke en dag, andre og tredje uken to dager hver. Det skulle vise seg å være et smart grep.

Fire problemområder – en Sprint

Medarbeidere, prosessledere, prosjektleder, ledelse og forskere var enige om at vi skulle teste denne metodikken. Uansett om dette ikke lyktes ville det være nyttig å prøve. Vi hadde fire områder vi skulle finne løsninger til, områder som var fremkommet  gjennom innsiktsfasen.

Storyboard

Interne ressurser

Fire spreke gruppeledere skulle lede hver sin gruppe. De fikk også ansvar for å finne gruppemedlemmer de mente kunne være nyttige å ha med seg i arbeidet.

To prosessledere fra Strategi- og utviklingsenheten dypdykket i metoden, lagde detaljerte kjøreplaner og kjørte opplæring for gruppelederne. Vi lærte etterhvert at det var lurt å ta en dag av gangen for det var mye å huske på.

I kommunens  snart fraflyttede Kommunegård inntok fire grupper, med tilsammen 20 deltakere fra ulike deler av kommunen, kommunens nedlagte bibliotek.

Alene sammen

DesignSprint sparer mye tid ved at deltakerne jobber hver for seg, men i grupper. Det vil si at det er lite prat og drøftinger. Avgjørelser tas ofte ved avstemming. Dette var til tider veldig utfordrende for de ansatte. I vår kultur brukes det mye tid å prate og drøfte seg frem til felles forståelse og felles løsninger. Men betyr det nødvendigvis at vi velger de beste løsningene?

Prototyping og testing

Snart kommer brukerne

Dag fire laget gruppene prototyper av løsningene sine. Hele lokalet var fylt av forslag til løsningene gruppene skulle teste på ulike brukergrupper dagen etter.

Til å teste løsningene hadde vi invitert en beboer med demens, en pårørende, en frivillig og leder av kommunens eldreråd. En og en gikk de til hver av de fire løsningene. Vi oppfordret testpersonene til å være helt ærlige i sine vurdering av løsningene, og det var de. Gruppene fikk nyttige innspill til videre utvikling av forslagene sine.

Testpersonene var veldig fornøyde med å få å delta så direkte. Vi fikk utelukkende positive tilbakemeldinger på denne måten å teste på.  Noen av testpersonene var godt voksne og vi var åpne for at ikke alle orket å gjennomføre alle fire testene. Men det var overhode ikke noe problem.

Kort oppsummert: Erfaringen med å kjøre DesignSprint var utrolig spennende, med en bratt læringskurve. Neste gang gjør vi det enda raskere!

Hege Fossum, Strategi- og utviklingsenheten