Femte kull, det vil si 30 ledergrupper, i Ledelsesutviklingsprogrammet for innovasjon og ledelse (LUP) har nå kommet frem til fasen hvor det  skal utvikles idéer. Idéutvikling er krevende! Her forteller vi litt fra samlingen hvor tjenestene skal gå fra innsikt til idéer og konsepter som løser problemstillingen.

Endelig skal gruppene få lov til å tenke løsninger. Nå har vi veiledere terpet og terpet på at de først må få innsikt i brukernes behov før de kan gå på løsningene, for å unngå at det lages løsninger ingen vil ha. 

Morsomt og krevende

Å jobbe kreativ er morsomt. Likevel er dette en slitsom og frustrerende samling. For når de første ideer til løsning er skrevet ned, så er man så vidt i gang . De første ideene er sjelden nye og innovative. Så vi må videre i jakten på gode ideer. Og da begynner det å gjøre vondt. Man må ha 100 idéer for å lage en god idé, er det noen som har sagt. Veilederne presser derfor gruppene til å lage så mange ideer de bare kan, på kort tid. Vi er ikke opptatt av kvalitet, kun kvantitet. Premie til gruppen med flest ideer!

Fra idé til konsept

Ved å kombinere ulike ideer eller grupper av ideer utvikles forskjellige konsepter for å løse problemstillingen. Kan gruppene finne nye løsninger? Det er slitsomt og det er krevende og gruppene må  virkelig ønske å jakte og jakte. Vante tankemønstre blir hele tiden utfordret.

Man blir fort kneblet av sine erfaringer – professor Erik Lerdahl.

Visualisering og konkretisering

Et godt hjelpemiddel for å utvikle konseptene er å tegne dem.  Alle kan tegne, så tegneferdigheter er ikke viktig her. Det viktige er å se konseptet fra en annen synsvinkel og fortsette å utvikle. Deretter blir konseptene skriftliggjort. Gruppene blir presset til å bli enda tydeligere og konseptene kan utvikle seg ytterligere.

 

En fantastisk gjeng!

Når ledere fra ulike sektorer samles er det viktig å bruke tid på å dele. Gruppene får innsikt i hverandres prosjekter og gir hverandre nyttige innspill.

Vi er heldige som har en så sammensatt gruppe av ulike tjenester – deltaker i lilla gruppe

Hvor mange ideer som tilsammen ble laget disse dagene er ikke godt å si. Men det var en utrolig «stå-på» stemning hele samlingen. Det ble grublet, ledd og googlet. Alt er lov! Etter at ledergruppene har jobbet videre med konseptene sammen med medarbeiderne sine blir det interessant å høre hvordan de har utviklet seg til neste samling i desember.

Hege Fossum, rådgiver, Strategi- og utviklingsenheten