Å jobbe i barnehage er en av de viktigste jobbene du kan ha! Vi skal bidra til å gi barna en best mulig start i livet. Det er et stort ansvar. Styrer Elisabeth Biørnstad Christensen i Høvik barnehage forteller deg hvorfor Høvik jakter på talentene blant ansatte og ser etter muligheter fremfor problemer. 

Bevisstgjøring av egen rolle

Det har vært pedagogmangel i mange år, og det jobbes mye med rekruttering av barnehagelærere. Vi er så heldige at vi nå har full pedagogdekning i Høvik barnehage.

En stor del av personalet i barnehagene er ufaglærte og det kreves ingen formell utdannelse for å få jobb. Dette gir mange unge muligheten til å få nyttig erfaring fra arbeidslivet, men skaper også utfordringer for barnehagen. Mange unge får sine første jobberfaringer i barnehagene uten at de har gjort et bevisst valg på hvorfor de ønsker å jobbe der og hva de spesielt kan bidra med. En del har også jobbet i mange år, og bør ha høyere bevissthet om yrkesvalget de har tatt, og rollene de har.

Den store talentjakten i Høvik barnehage.

Den store talentjakten i Høvik barnehage.

Høvik barnehage har sett et behov for å satse på bevisstgjøring rundt verdien av egen rolle, og ikke minst fagutvikling i barnehagen. Gjennom deltakelse i ledelsesprogrammet «Innovasjon og ledelse» får vi en ekstra anledning til å fordype oss i denne problemstillingen. Ved hjelp av ulike metoder som vi har lært på programmet og praktisert i egen barnehage, har vi begynt å nærme oss en konkret problemstilling vi ønsker å jobbe videre med.

Får jeg brukt det jeg kan godt nok?

Barnehagen ønsker å være mer systematiske og bevisste på hvilke talent både de unge, og de som har vært med en stund, har og hva som engasjerer dem i arbeidet i barnehagen. I stedet for ofte å ha fokus der personalet har manglende kompetanse, ønsker vi å dreie fokus til å jakte på alle deres spennende talent, ferdigheter og egenskaper. Hvilke talenter har de som kan være med å utvikle både dem selv og barnehagen videre? Vi ønsker å undersøke om personalet har et interessefelt de ønsker å lære mer om og utfolde seg i. Å bli barnehagens ekspert på området. Alle er gode til noe!

Samarbeid og nysgjerrighet

Vi vet at dette er et arbeid som må utvikles i tett samarbeid med alle medarbeiderne i barnehagen og at det vil kreve tid og tålmodighet. Det har vi. Det blir spennende tider fremover. Og gevinsten er stor! Spesielt for barna. Vi skal heie hverandre frem!

Elisabeth Biørnstad Christensen, styrer, Høvik barnehage