Ungdomsundersøkelsen (2014) bekrefter at de fleste barn og unge i Bærum har det godt, men også at en del har utfordringer knyttet til stress og krav i hverdagen. Nå er nye tiltak satt i gang.

Målet med nye tiltak

Tiltakene i satsingen «Sammen for barn og unge» ble revidert høsten 2014 med bred involvering fra ungdommer, fagpersoner, […]