Lederutviklingsprogram i innovasjons- og forbedringsledelse

 Bærum kommune skal bli gode på innovasjons- og forbedringsledelse. Derfor tilbyr Lederskolen til høsten et nytt lederutviklingsprogram, der utvalgte ledergrupper setter seg på skolebenken. 

Store tanker

I løpet av tre år skal alle ledere og et antall ildsjeler i Bærum kommune få innovasjons- og forbedringsgenene sine stimulert. Ja, ikke bare skal de stimuleres – tanken er faktisk at […]

Nye tiltak for bedre hverdag for barn og unge

Ungdomsundersøkelsen (2014) bekrefter at de fleste barn og unge i Bærum har det godt, men også at en del har utfordringer knyttet til stress og krav i hverdagen. Nå er nye tiltak satt i gang.

Målet med nye tiltak

Tiltakene i satsingen «Sammen for barn og unge» ble revidert høsten 2014 med bred involvering fra ungdommer, fagpersoner, […]