Det handler om å dele

Bærum kommune er en arbeidsplass med ambisjoner. Å jobbe her betyr at du skal bruke deg og dine ressurser til å gjøre folks hverdager bedre. Det får du ikke til alene. Du trenger dine kolleger. Vi må gjøre det sammen. Vi må dele.  Det samme gjelder for kommuner. De klarer ikke jobben med å fornye offentlige […]

Hopp i det!

Har du noen gang kjent på frustrasjonen ved å ringe et sted å bli satt over gang på gang? Og så til slutt få beskjed om å ringe tilbake?  Planadministrasjon i Bærum kommune har hatt mange kunder på telefonen som har gitt uttrykk for nettopp denne frustrasjonen.  Avdelingsleder Ragnhild Poppe Jensen tok derfor et initiativ […]

Verktøy for å forebygge ekstremisme blant barn og unge

Terror og ekstremisme har preget nyhetsbildet også i sommer.  Det finnes ikke noe entydig og klart svar på hvordan man best bekjemper ekstremisme og utfordringen er svært kompleks. Noen ganger kan enkle grep bidra.
Verdien av langvarig satsing på samarbeid
Noe av det mest verdifulle vi som kommune har er relasjonene og tilliten ut i befolkningen. Det […]

Hva er nyttig for evnerike skolebarn?

I bærumsskolen har vi 300-700 elever som beskrives som evnerike. Det vil si at de har høyere intellektuelle evner, er mer kreative og mer utholdende enn sine jevnaldrende. I mange år har vi tenkt at disse elevene klarer seg selv. Imidlertid har vi ny forskning som viser det motsatte. Evnerike elever trenger tilpassede utfordringer, støtte […]

Spillhuset – en sosial arena for dataspillere

Ungdom som spiller mye dataspill har skapt hodebry for både foreldre, skole, PPT, barnevern, helsetjenester, BUP, med flere . Stillesitting, isolasjon, lite søvn, brus og usunn mat har skapt bekymring. Hjelpeapparatet har generelt liten kunnskap om ungdom som er interessert i dataspill. Hva kunne gjøres for å møte denne gruppen ungdom med mer kompetanse og mindre skepsis?
Ungdommen tar […]

Innovasjonsprisen 2016 – Bærum kommune på vei mot morgendagens løsninger

Vi er utrolig stolte over at Bærum kommune vant årets Innovasjonspris i sterk konkurranse med Bergen og Sarpsborg. Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren.

Hvorfor vant vi denne prisen?
Fra ord til handling – mangfold av tiltak mot felles mål
I 2014 vedtok politikerne en Innovasjonsstrategi […]

Ungdom og fredsbudskapet – #peaceisyou

Hva skjer når Warner Bros., arrangør for fredspriskonserten, kontakter Bærum kommune for å spørre om kommunen kan være med å fylle Telenor arena? Bærum kommune ønsket å bruke anledningen til å spre fredsbudskapet til Bærums ungdom. Kan disse tingene la seg kombinere? Kristin Bjelke forteller deg mer om dette spennende samarbeidet.

Ungdom og fredsbudskapet

Viktige stikkord for […]

Tidlig innsatsteam – sammen er vi sterkere!

Fra 2016 har Bærum kommune hatt tilbud om Tidlig innsatsteam. Tidligere var det 52 tverrfaglige team, nå er det 7 ambulerende team.  Tidligere var det ønske om brukerdeltakelse, nå er det et krav. Brukernes behov står i sentrum for den nye måten å jobbe tverrfaglig på.  Hvis du er bekymret for et barn eller en […]

Ungdata junior tar barna på alvor!

I 2017 skal det gjennomføres en spørreundersøkelse for 5. – 7. trinn for å høre hvordan barn i denne aldergruppen opplever hverdagen sin og hva de tenker om fremtiden.

Hvor fornøyd er du med livet ditt? Hvordan har du det på skolen? Opplever du at foreldrene dine støtter deg? Har du en venn du kan stole […]

Nytt Bærumsteam på Innovasjonsskolen

For andre gang deltar en gruppe fra Bærum kommune på Innovasjonsskolen for kommunesektoren på Høgskolen i Lillehammer. Studiet skal gi deltakerne kompetanse i å bistå i kommunens innovasjonsarbeid og være gode innovasjonsambassadører. Hege Fossum fra Strategi og utvikling er en av deltakerne, og forteller deg om jakten på nye og bedre løsninger.
Om å ri en […]