Verktøy for å forebygge ekstremisme blant barn og unge

Terror og ekstremisme har preget nyhetsbildet også i sommer.  Det finnes ikke noe entydig og klart svar på hvordan man best bekjemper ekstremisme og utfordringen er svært kompleks. Noen ganger kan enkle grep bidra.
Verdien av langvarig satsing på samarbeid
Noe av det mest verdifulle vi som kommune har er relasjonene og tilliten ut i befolkningen. Det […]

Hva er nyttig for evnerike skolebarn?

I bærumsskolen har vi 300-700 elever som beskrives som evnerike. Det vil si at de har høyere intellektuelle evner, er mer kreative og mer utholdende enn sine jevnaldrende. I mange år har vi tenkt at disse elevene klarer seg selv. Imidlertid har vi ny forskning som viser det motsatte. Evnerike elever trenger tilpassede utfordringer, støtte […]

Å skape identitet ved kunst og kultur

Hvordan kan vi skape gode møteplasser og integrere kunstneriske elementer som bedrer Sandvikas omdømme? Hvordan skal kunsten finne sin plass i nye Sandvika, som står overfor store endringer?  I første omgang  gjelder endringene Kadettangen og elvebredden forbi Rådhuset og Brambanigården.
Hvordan skape levende byrom?
Det offentlige rom er god arena for å vise frem kunst. Kunstnerisk utsmykning og […]

Av |22/06/2016|Informasjon, Inspirasjon, Mangfold|0 kommentarer

Ungdom og fredsbudskapet – #peaceisyou

Hva skjer når Warner Bros., arrangør for fredspriskonserten, kontakter Bærum kommune for å spørre om kommunen kan være med å fylle Telenor arena? Bærum kommune ønsket å bruke anledningen til å spre fredsbudskapet til Bærums ungdom. Kan disse tingene la seg kombinere? Kristin Bjelke forteller deg mer om dette spennende samarbeidet.

Ungdom og fredsbudskapet

Viktige stikkord for […]

Tidlig innsatsteam – sammen er vi sterkere!

Fra 2016 har Bærum kommune hatt tilbud om Tidlig innsatsteam. Tidligere var det 52 tverrfaglige team, nå er det 7 ambulerende team.  Tidligere var det ønske om brukerdeltakelse, nå er det et krav. Brukernes behov står i sentrum for den nye måten å jobbe tverrfaglig på.  Hvis du er bekymret for et barn eller en […]

Kunst- og kulturopplevelser integrerer våre nye innbyggere

Hvordan kan Bærum kommune tenke nytt rundt integrering av våre nye innbyggere? Bærum Kulturhus har valgt å bidra gjennom kunstopplevelser! Med ordløse kunstformer som dans, scenekunst og musikk kan kommunen nå frem til mange og krysse språklige og kulturelle barrierer. Kultursjef Morten Walderhaug forteller deg om  forestillingen «Sniper’s Lake» og hvordan den har bidratt til involvering, […]

Gode (elev)gjerninger har reddet en liten bit av verden

Ungdomsskoleelever ved Østerås skole jobber med valgfaget «innsats for andre». Lærer og entusiast Merete Lien Utaker har fulgt ungdommene i deres arbeid og forteller deg hvordan gode elevgjerninger har reddet en liten bit av verden. 
Selvvalgte integreringsprosjekt skaper tillit og respekt
«Innsats for andre» er et ny-oppstartet valgfag ved Østerås skole som i vår har bygget broer av […]

Innvandrere med akademisk bakgrunn er gull for samfunnet

Innvandrere med akademisk bakgrunn er utålmodige etter å få brukt sin kompetanse i arbeidslivet i Norge. Dette kan være utfordrende fordi de ofte mangler attester og referanser, nettverk og norskkunnskaper.  Den vanlige introduksjonsopplæringen kan for denne gruppen være unødvendig og altfor tidkrevende. Ved å tilby gruppen en kombinasjon av intensiv norskopplæring, kunnskap om det norske […]

Personalkantinen – en suksess for kommunen

I november 2014 tok Bærum kommunale arbeidssenter (BKA) over driften av kantinen i Kommunegården.  Den ble en umiddelbar suksess og de positive tilbakemeldingene er mange. Avdelingsleder Tina Moer og markedskonsulent Henning Breisand Krogsrud forteller deg mer om kantinedriften og ideen som ligger bak.
 Arbeidssentermodellen
 BKA drifter etter arbeidssentermodellen, det vil si at arbeidstakere med ulikt funksjonsnivå jobber […]