Fremtidens løsning på ekstreme nedbørmengder

Tradisjonelt har regnvann i tettbebygde områder blitt ledet bort i rør. De ekstreme nedbørmengdene vi har opplevd de senere årene gjør at rør og kummer blir fulle. Kumlokk «danser» fordi vannet presser på – og vannet strømmer ut i gater og ned i kjellere. Hvordan kan vi løse dette? Prosjektdirektør Johan Steffensen forteller deg om […]

T-bane for sykkel – Bærum bysykkel

Er du lei av å vente på Fornebubanen? Da kan du benytte deg av bysykler som er et samarbeidsprosjekt mellom Bærum kommune og næringslivet i Lysaker – Fornebu-området. «Sykkel for T-bane» -tilbud er først og fremst et tilbud til arbeidstakere på Fornebu. Prosjektet er utviklet i samarbeid med SmartCity Bærum og flere større bedrifter på […]