Traineeprogram for innvandrere med akademisk utdannelse

2. mars begynner fem ingeniører med innvandrerbakgrunn i Bærum kommunes nye ettårige traineeprogram. Programmet er etablert som et ledd i kommunens satsing på mangfold og inkludering. Hensikten er å bane vei for innvandrere som har rette fagkompetansen for våre tjenester. Vi ønsker å øke andelen innvandrere i akademikerstillinger der hvor andelen ansatte med innvandrerbakgrunn er […]

Globale Bærum – mangfold lønner seg

I Bærum bor det 140 nasjonaliteter. Hvordan kan næringslivet dra nytte av dette og bidra til å få innvandrere og flyktninger ut i arbeidslivet samtidig som de får dekket sine egne behov for kolleger og kompetanse? Næringssjef Tore Gulli forteller mer om et samarbeid som har kommet i stand for å løse denne utfordringen.
Et samarbeid […]

Trening + mangfold= Bedre helse!

Bærum kommune ønsker å skape gode nærmiljøer hvor mangfold, integrering og vennskap blant innbyggere fra ulike kulturer får blomstre. Seniorsentrene bidrar ved å tilrettelegge for at kvinner fra mange land og i ulike aldersgrupper trener sammen. Resultatet er bedre helse, humør og økt integrering. Tjenesteleder Helle Brit Oppeland forteller her om trimtilbudet  i seniorsentrene.
Bedre helse og humør
Seniorsentrene har […]

Verktøy for å forebygge ekstremisme blant barn og unge

Terror og ekstremisme har preget nyhetsbildet også i sommer.  Det finnes ikke noe entydig og klart svar på hvordan man best bekjemper ekstremisme og utfordringen er svært kompleks. Noen ganger kan enkle grep bidra.
Verdien av langvarig satsing på samarbeid
Noe av det mest verdifulle vi som kommune har er relasjonene og tilliten ut i befolkningen. Det […]

Ungdom og fredsbudskapet – #peaceisyou

Hva skjer når Warner Bros., arrangør for fredspriskonserten, kontakter Bærum kommune for å spørre om kommunen kan være med å fylle Telenor arena? Bærum kommune ønsket å bruke anledningen til å spre fredsbudskapet til Bærums ungdom. Kan disse tingene la seg kombinere? Kristin Bjelke forteller deg mer om dette spennende samarbeidet.

Ungdom og fredsbudskapet

Viktige stikkord for […]

Kunst- og kulturopplevelser integrerer våre nye innbyggere

Hvordan kan Bærum kommune tenke nytt rundt integrering av våre nye innbyggere? Bærum Kulturhus har valgt å bidra gjennom kunstopplevelser! Med ordløse kunstformer som dans, scenekunst og musikk kan kommunen nå frem til mange og krysse språklige og kulturelle barrierer. Kultursjef Morten Walderhaug forteller deg om  forestillingen «Sniper’s Lake» og hvordan den har bidratt til involvering, […]

Gode (elev)gjerninger har reddet en liten bit av verden

Ungdomsskoleelever ved Østerås skole jobber med valgfaget «innsats for andre». Lærer og entusiast Merete Lien Utaker har fulgt ungdommene i deres arbeid og forteller deg hvordan gode elevgjerninger har reddet en liten bit av verden. 
Selvvalgte integreringsprosjekt skaper tillit og respekt
«Innsats for andre» er et ny-oppstartet valgfag ved Østerås skole som i vår har bygget broer av […]

Innvandrere med akademisk bakgrunn er gull for samfunnet

Innvandrere med akademisk bakgrunn er utålmodige etter å få brukt sin kompetanse i arbeidslivet i Norge. Dette kan være utfordrende fordi de ofte mangler attester og referanser, nettverk og norskkunnskaper.  Den vanlige introduksjonsopplæringen kan for denne gruppen være unødvendig og altfor tidkrevende. Ved å tilby gruppen en kombinasjon av intensiv norskopplæring, kunnskap om det norske […]

Personalkantinen – en suksess for kommunen

I november 2014 tok Bærum kommunale arbeidssenter (BKA) over driften av kantinen i Kommunegården.  Den ble en umiddelbar suksess og de positive tilbakemeldingene er mange. Avdelingsleder Tina Moer og markedskonsulent Henning Breisand Krogsrud forteller deg mer om kantinedriften og ideen som ligger bak.
 Arbeidssentermodellen
 BKA drifter etter arbeidssentermodellen, det vil si at arbeidstakere med ulikt funksjonsnivå jobber […]