Veiledningstorget i Bærum kommune får tips av Skandiabanken for å forbedre sin kundeservice

Veiledningstorget jobber med å forbedre sin kundeservice i møte med deg og andre som tar kontakt med Bærum kommune. I den forbindelse kom ideen om å ta kontakt med noen som er supergode på kundeservice og få råd fra dem. Skandiabanken har vunnet kundebarometre med de mest fornøyde kundene hvert år siden banken ble startet […]

Stalltips fra en innovasjonsleder!

Rektor på Levre skole, Kathrine Wilsher Lohre, deltar sammen med sin ledergruppe denne høsten på kommunens lederutviklingsprogram for innovasjon og forbedringsledelse. Som nyetablert ledergruppe er dette en glimrende måte å sikre felles fokus og involvering av alle i ledelsen. Her deler hun sine tips for å lykkes med et innovasjonsprosjekt!
Utforsk behovet grundig!
Vårt innovasjonsprosjekt dreier seg […]

En innovativ barnehage som ressurs for nærmiljøet

Storøya barnehage er et av ti tjenestesteder som deltar på lederutviklingsprogrammet i innovasjons- og forbedringsledelse. Styrer, Terje Paulsen Viggen, forteller deg hvorfor han ønsker å delta på programmet og hva han ønsker å oppnå med deltakelsen.
Barnehagen som ressurs for nærmiljøet
Storøya barnehage ligger på Fornebu, et område under oppbygging. Her er alle innflyttere og ingen har […]

Sammen kan vi bidra!

Flyktningkrisen skaper engasjement blant innbyggere og kommunens medarbeidere. Kommunen har ansvar for de flyktningene som blir bosatt her. Sammen kan vi gjøre en innsats i vårt lokalmiljø. Lurer du på hvordan du kan bidra? Britt Solvang, avdelingsleder på Flyktningkontoret gir deg informasjonen du trenger.
Slik kan du hjelpe flyktninger
Kommunen har et ansvar i arbeidet med flyktninger […]

Nærmiljøutvikling gjennom medvirkning

Hva kan engasjere en lokalbefolkning? Hvordan kan Bærum kommune sammen med befolkningen finne løsninger for morgendagens utfordringer i de enkelte lokalmiljøene? 
Dialog
Høsten 2015 og i 2016 skal Bærum kommune ha et ekstra fokus på områdene Rykkinn og Fornebu gjennom prosjektet Nærmiljøutvikling gjennom medvirkning. Prosjektets mål er at innbyggerne skal trives i sine nærmiljøer og ha en […]

Ny visjon for bærumssamfunnet

 

 

Bærumssamfunnets nye visjon «Sammen skaper vi fremtiden – mangfold, raushet, bærekraft» er blitt til i et samarbeid mellom innbyggere, medarbeidere i kommunen og politikere gjennom et helt år. Ordføreren forteller om kommunens visjon.
Arbeidet med visjonen
Du spør kanskje: En visjon – hvor innovativt kan det være i 2015? Vi har sett mange eksempler på visjoner som har […]

Helse og sosial for fremtiden

Prosjekt «Helse og sosial for fremtiden» er i full gang. Kommunalsjefen forteller hva som foregår.
Utfordringsbilde
Vi er heldige som bor i en kommune som stadig flere ønsker å bo i. Ifølge prognosene blir vi 150.000 Bæringer i 2035! Befolkningsveksten krever blant annet flere skoler, barnehager og sykehjem, og vil vi gi økt behov for […]

Tryggere hverdag

Programområdet Pleie og omsorg i Bærum kommune arbeider innovativt for å skape en tryggere hverdag for eldre innbyggere. Kristin Standal, ansvarlig for velferdsteknologi i kommunen, forteller deg om jakten på de gode løsningene, med tjenestedesign og innovative anskaffelser som metodikk, i prosjektet «Tryggere hverdag».   
Prosjekt «tryggere hverdag»
Bærum kommune deltar i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet #Samveis. I den forbindelse er det […]

Fra lukket til åpent bo- og behandlingssenter

Lurer du på hvordan du kan endre tjenesten din gjennom små grep, på en ressurseffektiv måte? Tjenesteleder Anne-Margrethe Bull forteller deg hvordan Berger bo- og behandlingssenter har lagt om stilen fra et lukket til åpent bo- og behandlingssenter. 

Å legge om stilen rokker ved holdninger, noe Berger bo- og behandlingssenter har erfart. Hvordan skal et sykehjem være […]

«Hva er viktig for deg»-dagen

Å lytte til hva som er viktig for brukeren er helt nødvendig i utforming og utføring av tjenester. Dette tar Bærum kommune på alvor. Startskuddet for en helhetlig satsing på innbyggerdialog- og medvirkning startet 4. juni med markering av  «Hva er viktig for deg»-dagen. Her deles gode erfaringer fra dagen med deg! 

Samtlige medarbeidere i tjenesteområdet […]

Av |05/06/2015|Innbyggerdialog, Inspirasjon|0 kommentarer