Fornebulandet – en spennende arena for kunst og arkitektur

Fornebulandet er i ferd med å bli et spennende sted for opplevelse av kunst. De siste årene har det blitt investert utendørskunst for godt over 100 millioner kroner, både fra kommunen og fra de mange næringsaktørene som har etablert seg på Fornebu.  Kunst i det offentlige rom er én del av kommunens oppgaver for å legge […]

Riktig dør første gang

Det er i alle fall noe av hensikten bak etablering av det nye tjenesteområde: «Henvendelser for bolig, psykisk helse og rus». Seksjonsleder for Psykisk helse og rus, Andreas Lundin, forteller her om arbeidet som er på gang.

Mange av våre innbyggere har komplekse og sammensatte behov.  Vi synes ikke vi i tilstrekkelig grad har klart å […]

Innsikt for utsikt

«Vi liker ikke å få endringer tredd nedover hodet på oss», sier mange medarbeidere. Nei, det er forståelig. Men hvordan skal endringene da komme dersom medarbeiderne ikke ser behovet, men behovet er til stede?
Tenke nytt for å få mest mulig ut av tilbudet
Helsestasjonen for barn fra 0-5 år hadde et ønske om å utvikle og […]

Verktøy for å forebygge ekstremisme blant barn og unge

Terror og ekstremisme har preget nyhetsbildet også i sommer.  Det finnes ikke noe entydig og klart svar på hvordan man best bekjemper ekstremisme og utfordringen er svært kompleks. Noen ganger kan enkle grep bidra.
Verdien av langvarig satsing på samarbeid
Noe av det mest verdifulle vi som kommune har er relasjonene og tilliten ut i befolkningen. Det […]

Innovasjonsprisen 2016 – Bærum kommune på vei mot morgendagens løsninger

Vi er utrolig stolte over at Bærum kommune vant årets Innovasjonspris i sterk konkurranse med Bergen og Sarpsborg. Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren.

Hvorfor vant vi denne prisen?
Fra ord til handling – mangfold av tiltak mot felles mål
I 2014 vedtok politikerne en Innovasjonsstrategi […]

Innbyggerdialog med «Innbyggerpanel» i Bærum kommune

Hvordan få til nyttig dialog mellom innbyggere, brukere og kommunen slik at vi sammen kan ivareta og utvikle Bærumsamfunnet og kommunens tjenester? Det er jo ofte gjennom dialog vi finner frem til de gode løsningene.

Brukerråd og samarbeidsutvalg er tradisjonelt mye brukt for å ivareta brukermedvirkning, men det er en utfordring å få disse til å […]

Ungdata junior tar barna på alvor!

I 2017 skal det gjennomføres en spørreundersøkelse for 5. – 7. trinn for å høre hvordan barn i denne aldergruppen opplever hverdagen sin og hva de tenker om fremtiden.

Hvor fornøyd er du med livet ditt? Hvordan har du det på skolen? Opplever du at foreldrene dine støtter deg? Har du en venn du kan stole […]

Miljøvaktmestere for godt naboskap

NIMBY (Not in my backyard) er et kjent fenomen, og ved etableringen av 20 velferdsboliger i Åsterudveien for mennesker med ulike livsutfordringer ble det tenkt nytt og nyttig. For å imøtekomme naboenes bekymring, og for å sikre et rolig og trygt bomiljø ble det vedtatt å øremerke tre leiligheter til miljøvaktmestere. Bente Solbakken er prosjektleder […]

Veiledningstorget i Bærum kommune får tips av Skandiabanken for å forbedre sin kundeservice

Veiledningstorget jobber med å forbedre sin kundeservice i møte med deg og andre som tar kontakt med Bærum kommune. I den forbindelse kom ideen om å ta kontakt med noen som er supergode på kundeservice og få råd fra dem. Skandiabanken har vunnet kundebarometre med de mest fornøyde kundene hvert år siden banken ble startet […]

Stalltips fra en innovasjonsleder!

Rektor på Levre skole, Kathrine Wilsher Lohre, deltar sammen med sin ledergruppe denne høsten på kommunens lederutviklingsprogram for innovasjon og forbedringsledelse. Som nyetablert ledergruppe er dette en glimrende måte å sikre felles fokus og involvering av alle i ledelsen. Her deler hun sine tips for å lykkes med et innovasjonsprosjekt!
Utforsk behovet grundig!
Vårt innovasjonsprosjekt dreier seg […]