Innovasjon i demensomsorgen

Hva er den beste omsorgen for personer med demens? Hvordan kan vi bygge for fremtidens demensomsorg? Prosjektleder Trude Schei forteller her om arbeidet med utviklingen og etableringen av det som skal bli et godt og fremtidsrettet tilbud til eldre med demens. Tilbudet kalles foreløpig «Demenslandsby» og skal stå ferdig i 2020.
Ideen om en landsby
Nederland har […]

Kulturhuset – god opplevelse fra A-Å

Bærum Kulturhus med fem scener gjennomfører hvert år over 520 ulike arrangement. Vi selger ca 70 000 billetter til publikum som hovedsakelig er bosatt i Bærum, Oslo og Asker. Karin Sigrid Bugge, kommunikasjonsansvarlig Bærum Kulturhus, forteller her hvordan de jobber med å gjøre den totale kundeopplevelsen enda bedre.
Kundeopplevelsen mer enn forestillingen
Konsertopplevelsen starter lenge før publikum sitter på […]

Trening + mangfold= Bedre helse!

Bærum kommune ønsker å skape gode nærmiljøer hvor mangfold, integrering og vennskap blant innbyggere fra ulike kulturer får blomstre. Seniorsentrene bidrar ved å tilrettelegge for at kvinner fra mange land og i ulike aldersgrupper trener sammen. Resultatet er bedre helse, humør og økt integrering. Tjenesteleder Helle Brit Oppeland forteller her om trimtilbudet  i seniorsentrene.
Bedre helse og humør
Seniorsentrene har […]

Bli en klimasmarting og spar penger.

Bærum kommune har ambisiøse mål om å være en klimaklok kommune. En kommune hvor det er godt å bli født, vokse opp, gå på skole, arbeide og ha en god alderdom i.  Heldigvis utvikles det stadig nye tekniske løsninger for å gjøre oss mer bevisste og klimakloke. Her forteller spesialrådgiver Kari Mette Kallevig i prosjekt […]

Nå blir det lettere for deg å få oversikt i plan- og byggesaker.

Synes du det er vanskelig å holde oversikt over hva som planlegges eller hva som er tenkt bygget i nabolaget ditt? Kommunen kommer snart med en ny løsning der du enkelt får oversikt gjennom informasjon på et kart! Overingeniør Roar Askeland fra Regulering forteller om ny innovativ løsning for innbyggerne i Bærum kommune.
Uoversiktlig informasjon
I dag er […]

Økt samarbeid og bedre løsninger med nytt innovasjonsfond.

I Bærum kommune ønsker vi å bruke ressurser på å skape bedre løsninger sammen med andre og invitere inn til et mer systematisk samarbeid med eksterne aktører. Sammen kan vi finne svar på de velferdsutfordringer kommunen står overfor. Det er derfor opprettet et forsknings- og innovasjonsfond som kan gi muligheter for å bygge kontakt med […]

Fra psykososialt senter til aktivitetshus

Bjørnegård psykososiale senter har lenge vært et lavterskeltilbud som tilbyr forebyggende og rehabiliterende psykiske helsetjenester. I 2016 ble det besluttet at Bjørnegård skulle endre profil – fra et psykososialt senter til et aktivt aktivitetshus. Men hva betyr egentlig et aktivt aktivitetshus? For å få svar inviterte medarbeiderne ved Bjørnegård til idéutvikling 11. januar! 
Hva er […]

Fornebulandet – en spennende arena for kunst og arkitektur

Fornebulandet er i ferd med å bli et spennende sted for opplevelse av kunst. De siste årene har det blitt investert utendørskunst for godt over 100 millioner kroner, både fra kommunen og fra de mange næringsaktørene som har etablert seg på Fornebu.  Kunst i det offentlige rom er én del av kommunens oppgaver for å legge […]

Riktig dør første gang

Det er i alle fall noe av hensikten bak etablering av det nye tjenesteområde: «Henvendelser for bolig, psykisk helse og rus». Seksjonsleder for Psykisk helse og rus, Andreas Lundin, forteller her om arbeidet som er på gang.

Mange av våre innbyggere har komplekse og sammensatte behov.  Vi synes ikke vi i tilstrekkelig grad har klart å […]

Innsikt for utsikt

«Vi liker ikke å få endringer tredd nedover hodet på oss», sier mange medarbeidere. Nei, det er forståelig. Men hvordan skal endringene da komme dersom medarbeiderne ikke ser behovet, men behovet er til stede?
Tenke nytt for å få mest mulig ut av tilbudet
Helsestasjonen for barn fra 0-5 år hadde et ønske om å utvikle og […]