4 gode år

I 2015 hadde jeg gleden av å dele noen tanker på Tanketanken.  Da skrev jeg bl.a.:
Tanker om fremtiden 

Det samme tror jeg vi vil tenke i 2035. Løsningene som brukes vil være andre enn i dag. Da vil også Bærums innbyggere og medarbeidere forvente at kommunen har fornyet seg. Funnet frem til de nye og bedre […]

Av |27/06/2019|Informasjon|0 kommentarer

En inspirerende tur til GENTÆNK VELFÆRDEN 2019

Danskene har lenge vært langt fremme i arbeidet med sine velferdstjenester. Med medarbeidere fra prosjektet «sammen og velferd», og to fra Strategi og utviklingsenheten hentet vi inspirasjon og nye kontakter gjennom konferansen «Gentænk velfærden 2019».

 

Danske kommuner og offentlige virksomheter er opptatt av å utvikle velferdstjenestene på alle måter, men denne konferansen
konsentrerte seg om hvordan […]

Av |21/06/2019|Informasjon|0 kommentarer

Det skumle f-ordet

Med vestavinden fra Silicon Valley har uttrykk som «fail fast, fail often» blitt dagligtale når man snakker om innovasjon. I stadig økende grad har feiling også blitt løftet i innovasjonsarbeidet til offentlig sektor. Men hvorfor skal vi være opptatt av dette og hvordan får vi folk til å stå frem med feilene sine?  
Veien til […]

Av |14/06/2019|Informasjon|0 kommentarer

Test pågår!

Innovasjonsmetoden vi jobber etter i Bærum kommune kalles B-L-T, behov- løsning- test. Den siste T èn er litt uvant og til tider krevende å få til. I Kommunegårdsprosjektet har vi fått en gylden mulighet til å øve oss på nettopp dette: testing!
Treningsverksted
I april flyttet 850 medarbeidere over fra Kommunegården til nye lokaler i Eivind […]

Problemverksted – et sted å finne løsninger sammen

Bærum kommune har mange sterke fagområder, men vi har et stort potensiale i å bli flinkere til å samarbeide på tvers av fagmiljøene våre. Kommunens nye konsept skal gjøre at vi i større grad klarer å legge våre «fagtunge» hoder sammen for å finne frem til bedre løsninger på noen av problemene vi ønsker å […]

Sjøholmen barnekunstsenter – et ressurssenter for barnekunst

Rett ved E 18, i sjøkanten mellom Høvik og Sandvika, ligger den unike eiendommen Sjøholmen, en villa fra 1800-tallet. Det siste året har denne nydelige eiendommen blitt utviklet til et levende og inspirerende kunstsenter for barn som også voksne vil elske.

Tre ildsjeler har bygget opp og driver i dag kultursenteret som de sier skal være et […]

Hvem er du, kommunaldirektør Bente?

1. Januar fikk Bærum kommune en ny direktør for Organisasjon, styring og utvikling. Tanketanken har tatt en prat med Bente Rudrud Herdlevær om hennes første dager i kommunen.
Hvem er du?
Er 51 år ung leder med bred ledererfaring fra en rekke ulike virksomheter i offentlig sektor, som for 6 år siden kom ‘hjem’ til kommunal […]

Av |10/05/2019|Informasjon|0 kommentarer

«Oppdrift» – ny satsing for innovative løsninger

Bærum kommune har gjennom tre år satset på interne innovatører ved å støtte dem med midler. Samtidig har vi gjennomført et ledelsesutviklingsprogram (LUP). Nå ønsker vi å kombinere disse satsingen ved å gi intraprenørene en tettere oppfølging med samlinger og veiledning samt sikre god effekt, implementering og erfaringsdeling.
Pitching for Rådmannens ledergruppe
Rett over påske fikk åtte […]

Av |02/05/2019|Informasjon|0 kommentarer

Forskning og samarbeid mellom NTNU og Bærum kommune

Et viktig virkemiddel i kommunens innovasjonsarbeid er Forsknings- og innovasjonsfondet som ble opprettet og satt i drift fra 2017, noe vi har skrevet om i tidligere blogginnlegg. Som et ledd i kommunens satsing på forskning er det inngått avtale med NTNU om et omfattende samarbeid.

Avtalen som nå er inngått, representerer et nytt skritt for kommunen […]

Vi tester ressursteam i barnehage og skole

Vi jobber for tiden med å styrke samarbeidet mellom PP-tjenesten, barnehage og skole. Som en del av dette har vi i fire uker testet ressursteam. Ressursteamene skal være en arena hvor samarbeidende tjenester skal sørge for tilpasning av det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger. 

I Bærum kommune skal vi gi barn og unge mulighet […]