Innovasjon i Bærum kommune – fra siden, innsiden og utsiden

Fra sitt rådmannskontor i Øvre Eiker retter Trude Andresen blikket mot det hun kaller en kompetent storesøster, og gir oss perspektiver fra en venn. Trude Andresen kjenner Bærum kommune fra sin tid som pioner i Fornebuutviklingen, som direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, og nå som rådmann i Øvre Eiker kommune.

Øvre Eiker er en kommune som […]

Miljøvaktmestere for godt naboskap

NIMBY (Not in my backyard) er et kjent fenomen, og ved etableringen av 20 velferdsboliger i Åsterudveien for mennesker med ulike livsutfordringer ble det tenkt nytt og nyttig. For å imøtekomme naboenes bekymring, og for å sikre et rolig og trygt bomiljø ble det vedtatt å øremerke tre leiligheter til miljøvaktmestere. Bente Solbakken er prosjektleder […]