Nærmiljøutvikling gjennom medvirkning

Hva kan engasjere en lokalbefolkning? Hvordan kan Bærum kommune sammen med befolkningen finne løsninger for morgendagens utfordringer i de enkelte lokalmiljøene? 
Dialog
Høsten 2015 og i 2016 skal Bærum kommune ha et ekstra fokus på områdene Rykkinn og Fornebu gjennom prosjektet Nærmiljøutvikling gjennom medvirkning. Prosjektets mål er at innbyggerne skal trives i sine nærmiljøer og ha en […]

Stort hjerte for barn og unge!

Det er mange fysiologiske og biologiske forandringer som finner sted i 12 – 25 års alderen. Det ikke alltid like lett å snakke om såre ting på skolen eller med sine foreldre. Det kan ofte være lettere å snakke med utenforstående voksne. 
Sårbarhet
Selv om det utad ser ut som de fleste ungdommene er lykkelige er det ikke alltid slik […]