Hopp i det!

Har du noen gang kjent på frustrasjonen ved å ringe et sted å bli satt over gang på gang? Og så til slutt få beskjed om å ringe tilbake?  Planadministrasjon i Bærum kommune har hatt mange kunder på telefonen som har gitt uttrykk for nettopp denne frustrasjonen.  Avdelingsleder Ragnhild Poppe Jensen tok derfor et initiativ […]

Hva er nyttig for evnerike skolebarn?

I bærumsskolen har vi 300-700 elever som beskrives som evnerike. Det vil si at de har høyere intellektuelle evner, er mer kreative og mer utholdende enn sine jevnaldrende. I mange år har vi tenkt at disse elevene klarer seg selv. Imidlertid har vi ny forskning som viser det motsatte. Evnerike elever trenger tilpassede utfordringer, støtte […]

Spillhuset – en sosial arena for dataspillere

Ungdom som spiller mye dataspill har skapt hodebry for både foreldre, skole, PPT, barnevern, helsetjenester, BUP, med flere . Stillesitting, isolasjon, lite søvn, brus og usunn mat har skapt bekymring. Hjelpeapparatet har generelt liten kunnskap om ungdom som er interessert i dataspill. Hva kunne gjøres for å møte denne gruppen ungdom med mer kompetanse og mindre skepsis?
Ungdommen tar […]

Innovasjonsprisen 2016 – Bærum kommune på vei mot morgendagens løsninger

Vi er utrolig stolte over at Bærum kommune vant årets Innovasjonspris i sterk konkurranse med Bergen og Sarpsborg. Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren.

Hvorfor vant vi denne prisen?
Fra ord til handling – mangfold av tiltak mot felles mål
I 2014 vedtok politikerne en Innovasjonsstrategi […]

Digitale arbeidskontrakter

Dokumentsenteret har i samarbeid med HR og IT avdelingen startet opp et spennende innovasjonstiltak for å digitalisere arbeidskontrakter til ansatte i Bærum Kommune. Målet er forenkling, og prosjektet er startskuddet på en omfattende digitalisering av kommunens tjenester. Først ut er skole, med over 2200 årlige arbeidskontrakter! Enhetsleder på Dokumentsenteret Nina Bønsnes Røed gir deg en […]

Bedre og treffsikker rekruttering – på vei mot «rekruttering 2.0»

«Min påstand er at rekruttering er lederfagets største risikosport. Sjansene for å treffe riktig er små og konsekvensene av å bomme er store! Problemet er at du ikke oppdager feilen før det er for sent.» Dette sier Gina Ihle Frogner, HR-enheten. Les hvordan Bærum kommune har jobbet for å finne gode løsninger for bedre og mer […]

Miljøvennlige arbeidsreiser

SmartCity Bærum har gjennomført en undersøkelse blant de ti største bedriftene på Fornebu og 8000 ansatte, for å kartlegge hvordan ansatte og innbyggere selv ønsker å redusere bilbruk og rushtrafikk.
Enkle løsninger som møter behovet
Resultatet fra undersøkelsen viser at økt bruk av kollektiv transport, samkjøring, mosjon (sykkel/gange)  er viktige tiltak for å redusere biltrafikk og utjevne rushtidstopper. […]

Unge hjelper eldre med Ipad

Beboerne på Dønski Bo- og behandlingssenter fikk tilgang på  iPad og frivillig ungdom som veiledere. Dette ga beboerne nytt innhold i hverdagen og kontakt ble knyttet mellom generasjonene.  
Prosjektet
Bærum Kommune hadde i 2014 et samarbeid med UiO (universitetet i Oslo) og Sintef om å bruke nettbrett som et kommunikasjonsmiddel for beboerne på Dønski bo og behandlingssenter. […]

Hvordan skape endring uten å skape smerte?

Innovasjon handler om å gjøre noe på nye måter. Men det er ikke alltid lett å endre atferd. Bærum kommune bygger fremtidens skole, gjennom digital læring. Frode Sømme er en av rektorene som deltar i satsingen på digital skolehverdag og deler her sine erfaringer om hvordan også du kan få til endring.  
Endring for å […]