Hva får du hvis du samler en kompetent, erfaringsrik gjeng med nettverk og putter de i samme rom med prosjekter med glød og framdrift? Jo, det vi kaller en bootcamp i Oppdrift. En regntung dag i oktober var det duket for en intensiv dag der fokuset var å utfordre og hjelpe prosjektene videre.

 

Penger, kunnskap og nettverk

I Oppdrift får ikke prosjektene bare penger, men de blir også koblet med kunnskap og nettverk. På Bootcampen hadde vi samlet et bredt sammensatt lag av det vi har valgt å kalle ressurspersoner. Tolv personer med bakgrunn fra forskjellige områder i kommunen, arbeid i frivilligheten, og fra næringslivet skulle se prosjektene fra forskjellige vinklinger.

Dagen startet med at prosjektene presenterte hva de hadde gjort siden sist samling. I mellomperioden har prosjektene vært ute med prototypen sin, og testet den foreløpige løsningen på brukere. Her var det mange gode og viktige tilbakemeldinger for prosjektene, hvor en av dem til og med hadde funnet ut at brukerne deres ikke ønsket den løsningen de hadde prototypet. Fordelen da er at prosjektet slipper å utvikle noe brukerne ikke vil ha. Tid og penger spart!

Nye medlemmer i supportergjengen

Gjennom flere timer sirkulerte ressurspersonene på alle prosjektene, stilte spørsmål, sparret og kom med gode råd. Som et resultat av rundene var det flere av ressurspersonene som ville fortsette å følge opp prosjektene i etterkant, med råd og å åpne dører der de kunne. Hurra, enda flere hjelpere på laget!

Et bredt sammensatt lag av ressurspersoner

Klokka 15 var det en sliten, men lykkelig gjeng som konkluderte med at dette var veldig nyttig. Prosjektene synes det var bra å bli sett utenfra med andre øyne, som kom med konkrete innspill. En av deltakerne sa det så fint: «Vi hadde kommet oss i en comfortsone, og så gjennom denne dagen ble vi dyttet litt ut av denne, litt tilbake men likevel fremover».  Nå er det opp til prosjektene, sammen med veilederne, og ta tilbakemeldingene videre med god støtte fra våre nye medlemmer i Oppdriftsklubben.

 

Christian Holmås Haave, Rådgiver Strategi- og utviklingsenheten